Skärmningsteknik

Osynliga elektromagnetiska hot från våra omgivningar och störningar i vår elmiljö kan orsaka skador i både elektronik och utrustning. I värsta fall kan de utgöra en fara för oss människor! Vi pratar här om störande elektromagnetiska fält - direktstrålande eller ledningsbundna, som kan slå ut betydande utrustning eller i sämsta fall - en hel fastighet, sjukhus eller produktionsanläggning.

Filter

Filter

Elektromagnetiska störningar kan ibland vara komplexa att upptäcka och det gäller även ledningsbundna störningar. För skydd mot denna typ av...

Kondensatorer

Kondensatorer

Ledningsbundna störningar fortplantas ofta i ledande strukturer, till exempel i en kabels portar eller skärm. Skydden för denna typ av...

Packning

Packning

Skalskydd kompletteras alltid med komponenter för att tillgodose god ventilation, att in- och utgående kommunikation fungerar samt att övriga anslutningar...

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningar genererade av åska, kopplingsförlopp eller elektriska urladdningar orsakar varje år skador för enorma belopp. Det står samtidigt klart att...

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Vår erfarenhet av utveckling, produktion och installation av skalskyddslösningar, skärmade lådor samt säkerhetsskåp sträcker sig närmare 30 år bakåt i...

Skydd mot lågfrekventa magnetfält

Skydd mot lågfrekventa magnetfält

En negativ konsekvens av den nya tidens teknik" är en ökad sårbarhet mot olika former av elektromagnetiska störningar. Störande lågfrekventa...

Skärmade rum

Skärmade rum

Vi erbjuder specialkonstruerade lådor, skåp och rum till skydd mot störningar i elmiljön. Utformade och skräddarsydda helt efter kundspecifika krav...

Tillbehör - kabel

Tillbehör - kabel

Under denna rubrik finner du kabeltillbehör i form av ledande förskruvningar, vågfällor, rostfri slang m.m. Produkter av högsta kvalitet utrustade...

100455-1-AAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-AAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-AAAAA

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-1-AAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-AAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-CCCCC

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-1-AADAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-AADAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-AADAA

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-1-BBBBB EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-BBBBB EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-BBBBB

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-1-DDDAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-DDDAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-DDDAA

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-1-DDDDD EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-1-DDDDD EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-1-DDDDD

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

100455-3-DAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

100455-3-DAAAA EMP-skydd tele och data, 10 par.

Art.nr: 100455-3-DAAAA

Skyddet är avsett att användas som skydd mot åska och EMP (elektromagnetisk puls), för olika former av data- och teleutrustningar.

CS2-40/230 Mellanskydd 2pol 40kA

CS2-40/230 Mellanskydd 2pol 40kA

E-nr: 5272634
Art.nr: 5272634

CS2-40/230 är ett fast mellanskydd med varistorteknik. Med indikering, utan larmkontakt.

CS4-15/400 Finskydd 4pol 15kA

CS4-15/400 Finskydd 4pol 15kA

E-nr: 5272638
Art.nr: 5272638

CS4-15/400 är ett fast finskydd med varistorteknik. Med indikering, utan larmkontakt.

CS4-40/400 Mellanskydd 4pol 40kA

CS4-40/400 Mellanskydd 4pol 40kA

E-nr: 5272635
Art.nr: 5272635

CS4-40/400 är ett fast mellanskydd med varistorteknik. Med indikering, utan larmkontakt.

DIN-ADSL Teleskydd 1Par 10kA

DIN-ADSL Teleskydd 1Par 10kA

E-nr: 5272639
Art.nr: 5272639

DIN-ADSL är ett fast Teleskydd. Utan indikering/larmkontakt.

Genomföringskondensator 15A, 1200nF

Genomföringskondensator 15A, 1200nF

Art.nr: A14X31.04

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 15nF

Genomföringskondensator 15A, 15nF

Art.nr: A14X31.02

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 180nF

Genomföringskondensator 15A, 180nF

Art.nr: A14x31.03

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 200nF

Genomföringskondensator 15A, 200nF

Art.nr: A14x31.12

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 22nF

Genomföringskondensator 15A, 22nF

Art.nr: A14x31.14

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 500nF

Genomföringskondensator 15A, 500nF

Art.nr: A14x31.13

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 50nF

Genomföringskondensator 15A, 50nF

Art.nr: A14X31.11

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 15A, 5nF

Genomföringskondensator 15A, 5nF

Art.nr: A14X31.01

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 16A, 10nF

Genomföringskondensator 16A, 10nF

Art.nr: A14X32-3

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 16A, 10µF

Genomföringskondensator 16A, 10µF

Art.nr: A14X32-10

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 16A, 1µF

Genomföringskondensator 16A, 1µF

Art.nr: A14X32-8

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 16A, 2µF

Genomföringskondensator 16A, 2µF

Art.nr: A14x32-9

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Genomföringskondensator 16A, 35nF

Genomföringskondensator 16A, 35nF

Art.nr: A14x32-4

Kondensatorn är avsedd för genomföring av kraft vid passering av en zongräns. Typiska applikationer är kraftmatning av HF-generatorer, och skärmade kapslingar/skåp.

Hotbilder i elmiljön

Såväl i arbetet som privat utsätts vi dagligen för osynliga hot från vår omgivning. Störningar i vår elmiljö kan orsaka skador i elektronik och maskiner och – i värsta fall – utgöra en fara för oss människor.

Störande fält

Hotbilderna kan avse störande elektromagnetiska fält i elmiljön eller omvänt, oönskade strålande elektromagnetiska fält från informationsbehandlande utrustning som datorer, ordbehandlingsmaskiner, fjärrskrivare etc. Hotbilderna namnges utifrån förkortningar som EMI, RFI, EMP, NEMP, LEMP, SEMP och RÖS. 

Störande fält kan vara både direktstrålande och ledningsbundna. Skyddsutrustning/metoder anpassas utifrån störningens karaktär.

Skydd mot strålande fält

Effektivt skydd mot strålande fält uppnås med skalskyddslösningar kombinerat med ledande tätnings- eller berylliumkopparlister. Effekten förstärks med specialkomponenter som vågfällor och honeycombfilter.

Skydd mot ledningsbundna fält

För skydd mot ledningsbundna störningar erbjuds ett brett program av transientskydd, överspänningsskydd, nätfilter, ventilavledare och genomföringskondensatorer från ledande tillverkare.

Begreppsförklaring

Hotbilderna i elmiljön namnges ofta utifrån förkortningar av det engelska uttrycket för hotbilden. 

EMC - Elektromagnetic Compatibility
Förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska miljö utan oacceptabel påverkan.

EMI - Electromagnetic Interference
Störningsverkan orsakad av elektromagnetiska fenomen.

RFI - Radio Frequency Interference
Radiofrekvens störning.

RÖS - Röjande signaler
Oönskade elektromagnetiska eller aukustiska signaler som alstras i t.ex informationsbehandlings- och telecom-utrustning. Signaler som, om de kan tydas av obehöriga, kan bidra till att sekretessbelagd information röjs. 

EMP - Elektromagnetisk puls
Samma förkortning används i engelskan för ”Electromagnetic Pulse”.

LEMP - Lightning EMP
Elektromagnetisk puls från blixturladdning. Kan i vissa sammanhang även stå för låghöjds-EMP.

NEMP - Nuclear ElectroMagnetic Pulse
EMP från kärnvapen.

SEMP - Synthetic ElectroMagnetic Pulse
Datasabotage. Utrustning som kan sända elektromagnetiska pulser mot en dator och förstöra information och utrustning.

Standards och godkännanden av överspänningsskydd

Överspänningar genererade av åska, kopplingsförlopp eller elektriska urladdningar orsakar varje år skador för enorma belopp. Överspänningar måste därför minimeras i alla lägen.

Genom att installera överspänningsskydd i olika skyddsnivåer leds överspänningarna effektivt ner till jord utan att skada inkopplad utrustning.

Överspänningskydden omgärdas av en rad standarder och godkännanden som CE, IEC 61643-1 och VDE 0675.

I broschyren kan du läsa mer om gällande standards samt om KAMIC Skärmningstekniks breda utbud av skydd.

Ladda ner broschyr

FMV:s handbok kring elmiljö

FMV:s handbok kring elektromagnetiska hot - EMMA - ger en genomgripande beskrivning av elmiljöproblem och de skyddsmetoder och produkter som står till buds för att mildra effekterna och uppfylla gällande elmiljökrav. 

Handboken består av fem delar;

• Introduktion. Begrepp och grundläggande principer för EMC-konstruktion.
• Elektromagnetisk topologi och skyddskomponenter.
• Installation och skalskydd
• Elmiljöverksamhet i projekt.
• Referat av elmiljöstandarder

Handboken i sin helhet finns att beställa på Försvarets Bok- och blankettförråd.

Handboken EMMA

Råd vid val av överspänningsskydd

Villa i tätort, industri, lantbruk, hyreshus, kontorskomplex - alla fastigheter behöver skyddas med överspäningsskydd. Generellt räcker det att skydda sig i ett steg för en villa, men med fördel i två eller flera steg för större anläggningar.

Den maximala I imp som enl. IEC-normer kan uppkomma är 200 kA. Utav dessa 200 kA antas 100 kA försvinna i marken och 100 kA når fram till installationen. Dessa 100 kA fördelas sedan på resp. part i kabeln, vilket betyder att vid 4-ledar system kan högst 33,33 kA nå fram till det som ska skyddas och vid 5-ledar system kan högst 25 kA nå fram.

Nedanstående tips ska ses som vägledande och kan anpassas för det aktuella fallet. Vid funderingar, kontakta oss gärna för tips och råd.

Råd vid val av överspänningsskydd

Absorbenter

KAMIC marknadsför Emerson & Cuming Anechoic Chambers som erbjuder ett brett sortiment av standardabsorbenter för skiftande miljöer. Här kan du som kund kombinera olika modeller efter eget behov, då de flesta absorbenttyperna arbetar i ett brett frekvensområde. Fråga oss om specialisthjälp för att finna den bästa lösningen.

Mätlab delas ofta in i två olika områden:

1. EMC-lab för test av elektromagnetisk kompabilitet Produkterna är anpassade för den nya utgåvan av CISPR-16-1-4

2. Antennlab för test av olika typer av antenner. Produkterna är anpassade för både när och fjärrfältsmätningar.

Referensbilder samt ytterligare info hittas på:
www.ecanechoicchambers.com>