Skärmningsteknik

Osynliga elektromagnetiska hot från våra omgivningar och störningar i vår elmiljö kan orsaka skador i både elektronik och utrustning. I värsta fall kan de utgöra en fara för oss människor! Vi pratar här om störande elektromagnetiska fält - direktstrålande eller ledningsbundna, som kan slå ut betydande utrustning eller i sämsta fall - en hel fastighet, sjukhus eller produktionsanläggning.

Filter

Filter

Elektromagnetiska störningar kan ibland vara komplexa att upptäcka och det gäller även ledningsbundna störningar. För skydd mot denna typ av...

Filter för Marina/Landbaserade plattformar

Filter för Marina/Landbaserade plattformar

Kraftfilter för marina applikationer skall ha egenskaper som standardfilter inte når upp till. Som exempel kan nämnas, rostfritt utförande och...

Filter för speciella applikationer

Filter för speciella applikationer

När standardfilter inte löser ett problem, så finns här exempel på special-/kundanpassade lösningar, samt ytterligare produkter ur vårt breda leverantörssortiment....

Kondensatorer

Kondensatorer

Ledningsbundna störningar fortplantas ofta i ledande strukturer, till exempel i en kabels parter eller skärm. Skydden för denna typ av...

Packningar

Packningar

Skalskydd kompletteras alltid med komponenter för att tillgodose god ventilation, att in- och utgående kommunikation fungerar samt att övriga anslutningar...

Skärmade rum

Skärmade rum

Vi erbjuder specialkonstruerade rum för effektiva skydd mot de flesta störningar i elmiljön. Dessa är utformade och skräddarsydda helt efter...

Skärmade lådor

Skärmade lådor

Vi erbjuder specialkonstruerade lådor och skåp för optimerat skydd mot elmiljöstörningar. Utformade och skräddarsydda helt efter kundspecifika krav kopplat till...

Absorbenter

Absorbenter

Vi samarbetar med Emerson & Cuming Anechoic Chambers som erbjuder ett brett sortiment av standardabsorbenter för skiftande miljöer. Här kan...

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Vår erfarenhet av utveckling, produktion och installation av skalskyddslösningar, skärmade lådor samt säkerhetsskåp sträcker sig närmare 30 år bakåt i...

Skydd mot lågfrekventa magnetfält

Skydd mot lågfrekventa magnetfält

En negativ konsekvens av den nya tidens teknik, är en ökad sårbarhet mot olika former av elektromagnetiska störningar. Störande lågfrekventa...

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningar genererade av åska, kopplingsförlopp eller elektriska urladdningar orsakar varje år skador för enorma belopp. Det står samtidigt klart att...

Tillbehör - kabel

Tillbehör - kabel

Under denna rubrik finner du kabeltillbehör i form av ledande förskruvningar, vågfällor, rostfri slang m.m. Produkter av högsta kvalitet utrustade...