ALEM 09

Vi tillämpar ALEM 09 under förutsättning att särskild överenskommelse träffats samt med följande tillägg:

ALEM 09 reklamationsblankett skall alltid användas vid reklamation. Denna ligger som ett underlag för att inhämta ett särskilt RE-nummer från oss. I entreprenader måste besiktning ske av objektet i monterad miljö innan beslut fattas om reklamation. Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av dig som kund.

Vidare ska montering, installation och underhåll göras enligt installationsanvisningar, produktblad och kontroller enligt Svensk standard.

ALEM 09 tillämpas inte för ljuskällor, batterier samt liknande förbrukningsartiklar. Här gäller normalt garantiåtagande.

Som kund gör du samtliga reklamationer tillsammans med oss -  samarbete måste ske i samtliga fall. Vi har rätt att neka reklamation om beslut fattats utan vårt godkännande.

 

Komplettering till § 23 ALEM 09 - Returer:

Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har vi rätt till ett större returavdrag.

Du som kund ansvarar för att all information delegeras i din organisation så att ovan beskrivna tillägg samt övrigt i ALEM 09 efterföljs.

För kontakt med oss gällande ALEM 09 alt. reklamation:

Mejla ALEM 09- reklamationsblankett till: reklamation@kamic.se >

Mer info om ALEM 09 hittar du här >