Mätinstrument

Mätinstrument för oss är användarvänlighet och noggranna mätvärden i det dagliga installationsarbetet. Detta är två viktiga parametrar som beskriver vårt sortiment. Vi erbjuder kunskap och ett brett sortiment av okomplicerade servicesinstrument och mer avancerade installationstestare. Välkommen att upptäcka mer – vi hjälper dig att lyckas med din mätning.

Dataminne

100 mätningar
10000 mätningar
8GB (internt), externt USB-minne kan anslutas
99 mätningar
Ja

Effektmätning (W, VA, VAR)

0,001 - 999,9G

Energimätning (Wh VAh, VARh)

0,001 - 999,9G

Isolationsresistans (MΩ)

0,01 - 20,0G
0,1 - 2000
0,1M - 2,00G
5000 - 12000

Mätprincip

Induktiv sensor
Medelvärde
Statisk induktion
True RMS

PEAK

0,5A - 3000A, 80mS sampling (45-500Hz)
1500A/600V, 10ms sampling
6000A, 600V AC
800A, 100mS sampling
Ja

Spänning (V)

0,001 - 1000 AC
0,001 - 1000 AC/DC
0,001 - 600 AC/DC
0,1 - 600,0 AC
0,1m - 750 AC. 0,1m - 1000 DC
1000 AC/DC
10µ - 600 AC/DC
12 - 690 AC/DC
24 - 1000 AC
6 - 690 AC/DC
600 AC / 1000 DC
600 AC/DC
75 - 1000 AC

Ström (A)

0,001 - 1000 AC/DC
0,001 - 6000 AC, (beror på strömtång)
0,001m - 400m AC/DC
0,001m - 9,999 AC/DC
0,01 - 300 AC
0,01 - 3000 AC
0,01 - 400 AC
0,01 - 400 AC/DC
0,01 - 600 AC/DC
0,01m - 40,00m AC, 0,01-100 AC
0,01m - 600,0m AC/DC
0,05m – 20,0
0,1 – 200
0,1µ - 10,00 AC/DC
0,1µ - 20,00 AC/DC
1m - 1000m AC
1m - 60,00 DC. 0,1m - 60,00 AC
200 AC

Säkerhet

EN61010-1 KAT III 1000V
EN61010-1, KAT III 1000V
EN61010-1, KAT III 300V
EN61010-1, KAT III 600V
EN61010-1, KAT III 600V, EN61557-1, EN 61557-7
EN61010-1, KAT IV 600V
EN61010-1, KAT IV 600V, EN61243
EN61010-1. KAT III 690V, KAT IV 600V. EN61243-3
KAT III 600V

Temperaturmätning

-20°C till +760°C med extern TypK givare
-40°C - 1000°C
-50°C till +400°C
0°C - 25°C

Tångöppning (mm)

15
17
17, B:48, H:30
27
30
32
33
35
40
Ø170
Ø3 -33
Ø36 flexibla (ingår)
Installationstestare

Installationstestare

Elinstallationer skall kontrolleras innan de tas i drift för att förebygga skada till följd av el. Kontrollen skall utföras genom...

Laddstationstestare

Laddstationstestare

Med laddstationstestare är det enkelt att kontrollera att laddstationen är rätt installerad och att kommunikationen fungerar mellan elbil och...

Isolationsprovare

Isolationsprovare

Isolationsprovaren är ett mycket viktigt instrument för att kontrollera att elinstallationen är felfri och säker. Det är också ett mycket...

Spänningsprovare

Spänningsprovare

Dessa spänningsprovare är multifunktionsinstrument som förutom den viktiga kontrollen av spänning även kan kontrollera fasföljd och göra förbindelsetest med summer....

Strömtänger

Strömtänger

Här hittar du tångamperemetrar i bästa kvalitet och funktionalitet. Det är det bästa alternativet för säker mätning av ström. Många...

Multimetrar

Multimetrar

Multimetrar med noga utvalda funktioner för noggrann mätning av elektriska storheter. Instrument med True RMS ger korrekta mätresultat även vid...

Serviceinstrument

Serviceinstrument

Funktionella instrument för service och felsökning. Instrument med specialfunktioner som till exempel kabelsökning eller säkringssökning. Här finns också batteritestare och...

Miljöinstrument

Miljöinstrument

Med miljöinstrument menar vi mätning av miljörelaterade storheter som ljus och temperatur. IR-termometer och termokamera för beröringsfri temperaturmätning och LUX-meter...

Tillbehör

Tillbehör

Här hittar du det mesta av tillbehör och reservdelar till dina instrument i form av mätsladdar, mätspetsar, krokodilklämmor, väskor och...