Mätinstrument

Mätinstrument för oss är användarvänlighet och noggranna mätvärden i det dagliga installationsarbetet. Detta är två viktiga parametrar som beskriver vårt sortiment. Vi erbjuder kunskap och ett brett sortiment av okomplicerade servicesinstrument och mer avancerade installationstestare. Välkommen att upptäcka mer – vi hjälper dig att lyckas med din mätning.

Bedömd i Byggvarubedömningen

Nej

Bedömd i Sunda Hus

Nej

Dataminne

100 mätningar
10000 mätningar
8GB (internt), externt USB-minne kan anslutas
99 mätningar

Effektmätning

0,001 - 999,9GW, VA, VAR

Energimätning

0,001 - 999,9GWh, VAh, VARh

Isolationsresistans

0,1MOhm - 2.00GOhm
0,1MOhm - 2000MOhm

Mätprincip

Induktiv sensor
Medelvärde
True RMS
True RMS (sant effektivvärde)
True RMS, 40Hz-1kHz

PEAK

0,5A - 3000A, 80mS sampling (45-500Hz)
1500A/600V, 10ms sampling
6000A, 600V AC
Ja

Spänning

0,001V - 1000V AC
0,001V - 1000V AV/DC
0,001V - 600V AC/DC
0,001V – 1000 V AC/DC
0,001V…600V AC/DC
0,1mV - 750VAC. 0,1mV - 1000VDC
0,1V - 600,0 V AC
0.001V - 600V AC/DC
12V - 690V AC/DC
24V - 1000V AC
600V AC/DC
6V - 690V AC/DC

Ström

0,001A - 1000A AC/DC
0,001A - 6000A AC, (beror på strömtång)
0,001mA - 400mA AC/DC
0,01A - 3000A AC
0,01A - 300A AC
0,01A - 400A AC/DC
0,01mA - 600,0mA AC/DC
0,05mA – 20,0A
0,1A – 200A
0,1µA - 20,00A AC/DC
0.01A - 400A AC
0.01mA - 40.00 mA AC, 0.01A -100A AC
1mA - 1000mA AC
1mA - 60,00A DC. 0,1mA - 60,00A AC

Säkerhet

EN61010-1 KAT III 1000V
EN61010-1, EN61243, KAT IV 600V
EN61010-1, KAT III 1000V
EN61010-1, KAT III 300V
EN61010-1, KAT III 600 V
EN61010-1, KAT III 600V
EN61010-1, KAT IV 600V
EN61010-1:2001, KAT IV 600V
EN61243-3, EN61010-1. KAT III 690V, KAT IV 600V
KAT III 600V

Temperaturmätning

-20°C till +760°C med extern TypK givare
-50°C till +400°C

Tångöppning

17mm
17mm, B: 48mm, H: 30mm
27 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Ø170mm
Ø36mm flexibla (ingår)
Installationstestare

Installationstestare

Elinstallationer skall kontrolleras innan de tas i drift för att förebygga skada till följd av el. Kontrollen skall utföras genom...

Laddstationstestare

Laddstationstestare

Med laddstationstestare är det enkelt att kontrollera att laddstationen är rätt installerad och att kommunikationen fungerar mellan elbil och...

Isolationsprovare

Isolationsprovare

Isolationsprovaren är ett mycket viktigt instrument för att kontrollera att elinstallationen är felfri och säker. Det är också ett mycket...

Spänningsprovare

Spänningsprovare

Dessa spänningsprovare är multifunktionsinstrument som förutom den viktiga kontrollen av spänning även kan kontrollera fasföljd och göra förbindelsetest med summer....

Strömtänger

Strömtänger

Här hittar du tångamperemetrar i bästa kvalitet och funktionalitet. Det är det bästa alternativet för säker mätning av ström. Många...

Multimetrar

Multimetrar

Multimetrar med noga utvalda funktioner för noggrann mätning av elektriska storheter. Instrument med True RMS ger korrekta mätresultat även vid...

Serviceinstrument

Serviceinstrument

Funktionella instrument för service och felsökning. Instrument med specialfunktioner som till exempel kabelsökning eller säkringssökning. Här finns också batteritestare och...

Miljöinstrument

Miljöinstrument

Med miljöinstrument menar vi mätning av miljörelaterade storheter som ljus och temperatur. IR-termometer och termokamera för beröringsfri temperaturmätning och LUX-meter...

Tillbehör

Tillbehör

Här hittar du det mesta av tillbehör och reservdelar till dina instrument i form av mätsladdar, mätspetsar, krokodilklämmor, väskor och...