Tjänster

Vi strävar ständigt efter att underlätta och göra det enklare att göra affärer med oss och vi vill gärna hjälpa till där vi kan. Tillsammans med den erfarenhet som finns inom våra väggar kan vi addera till värdefull kunskap till ditt projekt, fastighet eller anläggning. Därför hittar du ett antal tjänster tätt sammankopplade med de produkter och lösningar som vi erbjuder i allt från projektering till ljusberäkning, driftsättning och supportavtal.

Genom att ta del av tjänsteutbudet kan du både spara tid, förbättra dina kunskaper och utveckla ditt uppdrag, projekt eller affär. Vi kan även förlänga livslängden på produkter och komponenter i din installation och se till att funktion och uppsatta värden håller över tid. Välkommen att läsa mer om vilka möjligheter som finns. Kontaktkanaler till ansvariga finnner du i slutet av respektive sida.