Utbildning

Kunskap kan man aldrig få för mycket av! Därför delar vi ständigt med oss av våra erfarenheter och vetande från alla våra fokusområden vad gäller produkter, teknik, tjänster och lösningar. Vi arrangerar både workshops samt demoträffar och vid önskemål även anpassade utbildningar och föreläsningar. Du väljer själv hur du vill sätta upp ett kunskapsutbyte. Tillsammans hittar vi sen det bästa mötesalternativet och tidpunkten. Det här erbjuder vi:

Nödbelysning
Föreläsningar och workshops om produkter och system, var nödbelysning ska installeras, aktuella standarder, normer & regler. Information om projektering och serviceavtal.

UPS – avbrottsfri kraft
Vi föreläser och genomför workshops med produkter, lösningar och tjänster inom UPS-området. Informerar om Boverkets regler, standarder, driftsättning, hur funkar nödströmsmatning för brandbekämpningshissar, lastberäkning etc.

Brand & utrymningslarm
Föreläsningar och workshops med produkter, system och tjänster inom brandlarmsområdet. Information om gällande standarder, regelverk, projektering, driftsättning, avprovning samt övrig dokumentation som krävs för anläggarintyg.

Skärmningsteknik
Föreläsningar och workshops innehållande enskilda produkter, lösningar och tjänster inom EMC-området. Vi informerar om hotbilder i elmiljön, strålande och ledningsbundna störningar samt effektiva skalskyddslösningar. Även regelverk/ standarder inom området.

 

Mätinstrument
Vi utbildar, föreläser och genomför workshops i installationskontroll, elsäkerhet, övriga mätmetoder samt vanliga problem kring jordfel, resistans, läckströmmar m.m. Vill du redan nu ha lite info hittar du Magister Lindströms mätskola här>

Belysning
Workshops och demoträffar där vi berättar om belysningsplanering, ljuslära, armaturegenskaper och teknik. Även information om projektering och ljusberäkning.

Vill du veta mer om utbildningar?

Hör av dig till din KAMIC-kontakt för mer information om utbildning och kunskapsutbyte eller skicka ett mejl till info@kamic.se > så tar vi det därifrån.