Svart bälte i utrymningsteknik

Svart bälte inom kampsportsvärlden innebär att du nått den yttersta kunskaps- och färdighetsnivån och ett kvitto på hårt slit under långa dagar och många träningstimmar. Att kvalificera sig för den högsta nivån kan också jämställas med erfarenhet. En erfarenhet som gör att man kan dela med sig av sina kunskaper – något som vi gärna gör.

Våra kunskaper hittar du inom el- och säkerhetsområdet där trygghet och säkerhet är viktiga värdeord för vår spetskompetens – utrymningsteknik. Du finner dock här mer än bara produkter som gör olika saker när du anslutit dem. Du får även ta del av en sortimentsbredd, smarta lösningar och kloka råd kopplat till just din fastighet eller projekt.

Utrymningsteknik

Vad innebär då KAMIC utrymningsteknik för dig som kund?

Inom ramen för begreppet finner du fem produktområden som tillsammans med kunskap och kompetens samspelar för att möta de önskemål och krav som kan ställas när det kommer till säker utrymning på 2020-talet. Det finns regler och normer, myndighetskrav, fastighetens utformning, hur ska fastigheten användas? Ja, många frågor som kräver svar och det är här vi kommer in. Hos oss finner du alltid svar och det ska du kunna lita på, det är vårt löfte till dig som kund – även efter att allt är driftsatt och klart. 

Utrymningsteknik är vårt område – här har vi svart bälte.

Produktområden

Nödbelysning

Nödbelysning är kärnan när vi pratar om säker utrymning. Att se till att utrymningsvägar är tydliga, väl upplysta och att teknik och funktion går att lita på oavsett anläggningsstorlek. Utan hänsyn till montagemiljö, lokalstorlek eller fastighetstyp så ska nödbelysningen även alltid svara upp till gällande regelverk och övriga myndighetskrav. Detta för att få en säker fastighet utrustad med professionella produkter och kloka lösningar. Hos oss får du allt detta kryddat med konsultation, rådgivning och projekteringsstöd.

- Nödbelysning 
- Övervakade nödbelysningssystem
- Reservkraftsaggregat
- Strålkastaraggregat & handlampor
- Drift- och supportavtal.

Visa produkter

Brand- och utrymningslarm

Ett säkert brandskydd kan vara direkt avgörande för hur snabb och effektiv en utrymning eller släckinsats kan bli. Hos oss finner du den senaste tekniken både hos enskilda komponenter och system – allt anpassat för flexibel, modulär utbyggnad och trygg kommunikation. Moderna övervakningsmöjligheter både lokalt eller på distans via tydliga gränssnitt och applikationer. Våra lösningar kan även i vissa fall integreras med en fastighets nödbelysning, utrymningslarm och brandbekämpningshissar.

- Brandlarmskomponenter och system
- Brandvarnare, enskilda och i system
- Talat utrymningslarm
- Branddörrstängning
- Värmedetekteringskabel

Visa produkter

Belysning

Att kunna orientera sig i eller utanför en fastighet i en nödsituation kan vara helt livsavgörande. Att tydlig belysning även finns utanför en utrymningsvägs dörr är mycket viktigt för att kunna ta sig bort från exempelvis ett rökfyllt område. Inne i en fastighet kan designade armaturer fungera som anti-panik belysning, t ex plafonder eller LED-plattor utrustade med batteriaggregat, som integreras i den befintliga belysningen. De kan även matas centralt via ett reservkraftsaggregat om längre backup-tider önskas.

- Designade armaturer med batterilösningar
- LED-plattor med batteri-backup
- Utomhusbelysning
- Nödströmsboxar
- Projekteringsråd & konsultation

Visa produkter

Skärmningsteknik (EMC)

Såväl i arbetet som privat utsätts vi dagligen för osynliga hot från vår omgivning. Störningar i vår elmiljö som kan orsaka skador i både elektronik samt utrustning och, i värsta fall – utgöra en fara för oss människor! Det handlar om störande elektromagnetiska fält, direktstrålande eller ledningsbundna, som kan slå ut en fastighets backup-system eller annan betydande utrustning som kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning. Med vår erfarenhet, kompetens och produktsortiment kan vi föreslå rätt skyddsnivå för att säkerställa att en perfekt elmiljö alltid uppnås.

- Överspänningsskydd
- Kraft- och nätfilter
- Transient- och teleskydd
- Ventilavledare
- Skalskydd mot magnetfält

Visa produkter

Avbrottsfri kraft (UPS)

Att alltid ha tillgång till ström kan tyckas självklar men är inte alltid det. Ett strömavbrott som t ex slår ut servrar, datorer eller annan känslig utrustning kan få mycket ödesdigra konsekvenser – speciellt när det kommer till en fastighets utrymningsvägar eller hissar. Med rätt UPS säkerställs driften av övervakningssystem och annan viktig utrustning vid alla strömstörningar eller avbrott. Vi erbjuder effektiva skydd för brandbekämpningshissar, brandlarm, nödbelysning eller annan känslig elektronik i en anläggning eller fastighet.

- UPS (400 VA – 800 kVA)
- UPS, backup för brandbekämpningshissar
- Strömförsörjningsaggregat
- Fjärrövervakning batteribankar (BACS)
- Drift- och supportavtal.

Visa produkter