Vår organisation

KAMIC Installation AB

KAMIC är ett teknikföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter. Våra huvudsakliga marknader finns inom områdena fastigheter, bygg och industrin där utrymningsteknik är ett centralt begrepp. De områden vi fokuserar på är nödbelysning, belysning, brand-/ utrymningslarm, UPS, mätinstrument samt komponenter och system inom skärmningsteknik (EMC).

Produkterna, noggrant utvalda från specialister över hela världen, säljs som separata delar eller som del i skräddarsydda, integrerade system. Tillsammans med erfarenhet, kunskap och kompetens skapar vi möjligheter till professionella tjänster och lösningar allt enligt våra kunders krav och behov.

Huvudkontoret ligger i Karlstad och affärs- och produktionsverksamhet bedrivs i Sverige och Finland. Övriga försäljningskontor finns i Stockholm, Helsingfors, Göteborg, Malmö samt Umeå. Antalet anställda är 50 st. och omsättningen uppgår till ca 185 MSEK.

En del av KAMIC Group

KAMIC är en del av affärsområde Installation inom KAMIC Group, en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda marknadsnischer. Gruppen rymmer såväl handels- och agenturföretag som bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Genom koncernbolagen finns KAMIC Group representerat i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika.

För mer information, besök gärna www.kamicgroup.com >