Vår organisation

KAMIC Installation AB

KAMIC är ett teknikföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter. Våra huvudsakliga marknader finns inom områdena fastigheter, bygg och industrin där utrymningsteknik är ett centralt begrepp. De områden vi fokuserar på är nödbelysning, belysning, brand-/ utrymningslarm, UPS, mätinstrument samt komponenter och system inom skärmningsteknik (EMC).

Produkterna, noggrant utvalda från specialister över hela världen, säljs som separata delar eller som del i skräddarsydda, integrerade system. Tillsammans med erfarenhet, kunskap och kompetens skapar vi möjligheter till professionella tjänster och lösningar allt enligt våra kunders krav och behov.

Huvudkontoret ligger i Karlstad och affärs- och produktionsverksamhet bedrivs i Sverige och Finland. Övriga försäljningskontor finns i Stockholm, Helsingfors, Göteborg, Malmö samt Jönköping. Antalet anställda är 50 st. och omsättningen uppgår till ca 175 MSEK.

Affärsområdet Installation & Lighting

Vårt företag ingår i KAMIC Group och affärsområdet Installation & Lighting. Affärsområdet utgörs av ett tiotal bolag som arbetar både med egna varumärken och andra väletablerade varumärken från europeiska och asiatiska tillverkare.

Bolagen inom området finns i Sverige, Norge och Finland och försäljningskontor hittas i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Göteborg, Malmö, Jönköping, Aix-En-Provence och Hong Kong. Antalet anställda inom affärsområdet är 280 st och omsättningen uppgår till ca 520 MSEK.

KAMIC Group

KAMIC Group är en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

I gruppen ingår ett 40-tal bolag med egna etableringar i ett 14-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Den årliga omsättning uppgår till ca 3,3 miljarder kr och antalet anställda är ca 1500 personer. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag. 

För ytterligare information om KAMIC Group, besök gärna webbplatsen: www.kamicgroup.com >