Hur vi arbetar med ekonomisk hållbarhet

Vår målsättningen är att driva verksamheten på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt, med minsta möjliga miljöbelastning som samtidigt hushållar med våra gemensamma globala resurser. Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsarbetet  innefattar  ekonomisk tillväxt och handlar om att skapa värden som gör att vi kan hushålla med våra resurser. Ett långsiktigt arbete, för att säkerställa företagets ekonomiska utveckling.

  • Vi balanserar vår ekonomi med sunda affärer genom att hushålla med materiella och mänskliga resurser på lång sikt, genom hela leverantörskedjan.
  • Vårt aktiva hållbarhetsarbete genererar i konkurrensfördelar, vilket skapar en god ekonomisk tillväxt.
  • Vi vill driva en hållbar utveckling genom att sträva efter cirkulär ekonomi i våra produktioner hellre än linjär ekonomi.