Allmänna leveransvillkor

Här finner du information om de villkor som gäller kring vår försäljning, priser, leveranser, returer samt övriga leveransbestämmelser. Skulle du inte finna svar på de frågor du har, sök vidare via vår FAQ eller ring vår kundsupport direkt via 054-57 01 20.

Tillämplighet

Nedan skrivna order- och leveransbestämmelser gäller generellt för de flesta typer av order från KAMIC Installation AB (nedan nämnd ”oss” eller ”vi”) undantaget produkter i entreprenader som omfattas av ALEM 09. 

Leveransvillkor

Alla leveranskostnader avser priset fritt vårt lager om inget annat anges. Beställda varor levereras normalt dagen efter order om inte andra speciella överenskommelser slutits. Order levereras via emballerat paket via post alt. speditör. För ev. transportskador ansvaras ej. Kontrollera alltid emballage och vara vid mottagandet och meddela i första hand speditör vid upptäckt skada.

Priser

Inga priser anges på webbplatsen eller i broschyrer, separat aktuell prislista gäller. De priser som anges avser alltid priset exklusive moms, 25%. Vi reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Vid försäljning gäller betalning mot efterkrav. Sedvanlig kreditprövning görs. Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12%. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom åtta dagar efter mottagandet för att gälla.

 

 

Retur

Köp av vara får hävas. Återköp görs av om varan returneras i oskadat skick i originalförpackningen med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har vi rätt till större returavdrag. Specialanpassade eller förändrade produkter återköps inte. Retur mot efterkrav godkännes ej. Alla produktreturer måste i förväg godkännas av oss. Kontakta oss via, 054-57 01 20 alt. reklamation@kamic.se för vidare info vid retur.

Produktförändring

Vi förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer finns, utöver det som nämns, på denna webbplats www.kamic.se, i katalog, på produktblad samt i installationsanvisningar.

Övriga avgifter

Lagstadgade miljö- och skrotningsavgifter tillkommer på de produktgrupper det berör.

Ansvar

Vi ansvarar ej för någon typ av följdkostnader som kan uppstå på grund av felaktig produkt eller felaktigt följda montageanvisningar t ex: produktionsbortfall, utebliven ersättning eller annan indirekt skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part. Detta gäller även för skada på produkt framställda av köpare eller tredje part.

ALEM 09

Sedan januari 2010 följer vi inom KAMIC, som många andra branschföretag, de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09 för produkter sålda omfattande entreprenader. Villkorsdokumentet är utarbetat av Elektriska Installtörsorganisationen, EIO samt Sveriges Elgrossister, SEG.

Mer information om ALEM 09 hittas här >