Drift & supportavtal

För att alltid säkerställa långsiktig driftsäkerhet i din produkt eller anläggning erbjuder vi  drift- och supportavtal. Genom tecknande av ett avtal får du alla fördelar som det innebär att ha en anläggning som alltid fungerar felfritt och utan störningar. Vi erbjuder anpassade drift- och supportavtal för de flesta av våra produktområden.

Vad innebär ett drift- och supportavtal för dig som kund?

  • Vi ser till så att säkerheten i din anläggning alltid upprätthålls för trygg och säker funktion.
  • Vi kan i tid upptäcka fel eller brister som längre fram kan orsaka problem eller skador.
  • Fördel av kort insatstid vid händelse av akuta fel eller störningar.
  • Vi håller löpande koll på ditt system eller anläggning via fjärrstyrning eller besök av tekniker och genomför en okulär besiktning, kapacitetstest, funktionstest samt kontroll av batterier individuellt (ex. vid centrala batteribankar) samt vid behov uppdatering av programvara.
  • Med intervallbyggt underhåll hålls kostnaderna nere som annars kan bli höga.
  • Efter varje kontroll upprättas en åtgärdsplan som lämnas till er, med ev. kostnadsförslag att ta ställning till.

    Notera att vi utöver standardavtal även kan skräddarsy ett avtal. Du väljer själv vilka kontroller och service som ska utföras beroende på typ av anläggning. Allt från endast telefonsupport och rådgivning, till kontroll av centrala aggregat eller komplett anläggningsöversyn där t ex. alla armaturer även kontrolleras.


 

> För nödbelysningssystem/ UPS-anläggningar/ batteribankar:

Telefonsupport, rådgivning, fjärrstyrning, vid behov besök till anläggningen där test och service som kapacitetstest, funktionstest samt kontroll och underhåll av batterier kan utföras av våra tekniker. 

> För EMP-lådor, RÖS-skåp och skärmade rum:

Besiktning och mätning av dämpningsvärden i låga och högre frekvenser enligt rekommenderade värden i skalskyddsklasserna: EMP, SS1, SS2 eller SSA-D. 

> För brandlarmsystem:

Telefonsupport, konsultation, felsökning, kvartals- och årskontroll, test och service kan utföras av våra tekniker på plats eller tillsammans med anläggarfirma. 

Kontakt om drift- och supportavtal

Om du vill veta mer om säker och trygg funktion genom drift- och supportavtal ring direkt: 054- 57 01 20. Vill du hellre mejla är adressen: service@kamic.se > så tar vi det därifrån.

Här kan du även läsa mer om vår servicechefs tankar om vikten av att ha ett serviceavtal >