Om oss

”Med kunskap och engagemang skapar vi oslagbar
kundnytta och ett tryggare och säkrare samhälle — för alla”.

 

Vårt huvudfokus är B2B-marknaden, d.v.s. fastigheter och utrymmen med kommersiella ägare, professionella installatörer och där grossister, konsulter och föreskrivare spelar en viktig roll för att definiera lösningarna till dig som till kund.

Alla lösningar och system utgår från kundnytta och affärsmannaskap, vilket betyder att kunna förstå kundens situation samt behov och att koppla detta med vår egen förmåga att skapa lösningar som möter kundens förväntningar.

Vi ska hela tiden utveckla vårt sortiment för marknadens behov, där bredd och djup ska anpassas till hur vår marknad förändras över tid. Vi arbetar även med flera kanaler till marknaden.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar, där värdet för kunden i första hand kommer från funktion och kundnytta. I rollen som marknads- och kunskapsledare tar vi ansvar för att utveckla kategorin utrymningsteknik.


Sunt förnuft -  Affärsmannaskap  -  Ansvar och förtroende.