Villkor

Här finner du information om de villkor som gäller kring vår försäljning, priser, leveranser, returer samt övriga allmänna  leveransbestämmelser. Du hittar även information om vad som gäller vid felaktigt följda montageanvisningar eller förändring alternativt specialanpassning av en produkt. 

Vi, som många andra branschföretag, tillämpar ALEM-09 och de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs för produkter sålda i entreprenader. Här kan du läsa läsa om vad som gäller om du behöver reklamera en produkt samt vad policyn säger om till exempel ett återköp blir aktuellt.