Hur vi arbetar med social hållbarhet

Social hållbarhet syftar till att alla människor har rätt till grundläggande mänskliga rättigheter, välbefinnande, rättvisa och makten att bestämma över sig själv. Genom vårt kontinuerliga arbete kopplat till social hållbarhet är vi en del av det globala arbetet med att uppnå FN:s globala mål i Agenda 2030. Vi arbetar för social hållbarhet internt men också externt i våra leverantörsled, då vi strävar efter global social hållbarhet.  

 

Så här arbetar vi med social hållbarhet:  

  • För att säkerställa att våra leverantörer verkar med god affärsetik och uppfyller vår standard för likabehandlingsplaner och antidiskriminering, signerar leverantörerna vår Code of Counduct>
  • I Kamics miljöpolicy> beskrivs hur vi aktivt arbetar efter FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.
  • Anställda på Kamic erbjuds vid behov utbildningar som är relevanta för respektive anställningsområde.
  • Alla anställda på Kamic har fått en övergripande utbildning i hållbarhet och hållbart agerande i arbetet.
  • Kamic har 2023 tilldelats guldmedalj av den oberoende plattformen EcoVadis> efter deras utvärdering av vårt företag och arbete inom CSR (Corporate Social Responsibility). Bedömningen som görs innefattar områdena: etik, miljö, affärsansvar, arbetsförhållanden och hållbara upphandlingar. 

    Metoden för utvärderingen bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter. En guldmedalj i EcoVadis innebär att vi är bland de topp tre bästa procentuellt av alla företag i vår bransch, internationellt sett.