Vår historia - från småbolag till storkoncern

I början av september 1983 skickades det formella dokumentet in. Ansökan om att starta aktiebolaget KAMIC, Karlstad  Automatic var inlett. Förvisso hade de fem initativtagarna och entreprenörerna Hans, Ingvar, Janne, Kaiy och Staffan sedan länge smitt planer och snickrat på en affärsplan, men nu var bollen i rullning. Ingen visste väl då vad som väntade runt hörnet. Många år har passerat sedan dess och mycket vatten har flutit under broarna. Personalstyrkan har ökat med hundratals procent, omsättningen likaså. KAMIC har arbetat sig upp till att bli ett respekterat namn i branschen. Bolagets tidiga år handlade dock om helt andra saker än dagens fokusområden.

80-talet >

KAMIC, Karlstad Automatic AB (KAMIC Karlstad) startar sin verksamhet med Hans Bergkvist, Ingvar Blomqvist, Kaiy Sjöqvist, Staffan Skoglund och Jan Olofsson (senare Merelid) som den grundande kvintetten. Alla drivande och aktiva med egna ansvarsområden i bolaget. Affärsidén och verksamheten omfattar vid den här tiden konstruktion, byggnation och försäljning av automationsutrustning. Även agentur- och handelsverksamhet med försäljning av nödbelysning samt industriella elkomponenter i rollen som auktoriserad distributör för Honeywell AB, pågår. Bolaget startar med 17 anställda genom ett övertagande av en redan igångvarande verksamhet.

Vid årsskiftet 1984/85 flyttar bolaget till nya lokaler i en nybyggd fastighet på Gräsdalen i Karlstad. I samråd med byggaren anpassas fastigheten för verksamheten med tilltagen verkstad, lager och kontorslokaler. Möjligheter till att växa skapas.

Under åren 1987-1989 har bolaget en mycket positiv utveckling av handelsverksamheten. Bredare produktprogram inom nödbelysning och elteknik erhålls genom nya agenturavtal för den svenska marknaden. Nya distributionskanaler via flera elgrossister etableras.

Tillväxtproblem finns dock inom kärnverksamheten med konstruktion och byggnation av automationsutrustning. Ojämn beläggning och en hårt utsatt konkurrenssituation ställer till det. Ett strategiskt beslut tas slutligen att koncentrera verksamheten till försäljning av nödbelysning och industriella elkomponenter. Automationsverksamheten säljs till ABIA Industriautomatik AB i Vålberg. All konstruktions- och verkstadspersonal följer med till den nya ägaren.


90-talet >

Bolaget bildar 1990 dotterbolaget KAMIC Skärmningsteknik för att inom tillväxtområdet elmiljö kunna erbjuda marknaden EMC-/EMI-/RÖS- och EMP-produkter och systemlösningar.

Mellan åren 1991-1998 läggs fullt fokus på att expandera handelsverksamheten. Grundstenarna har alltid varit att arbeta med kvalitetsprodukter, teknisk kompetens, leveranssäkerhet och hög servicegrad för att utveckla verksamheten, vilket nu sker fullt ut. Genom nya agenturer breddas produktprogrammen inom områdena nödbelysning, avbrottsfri kraft, elteknik och elmiljö. De här åren är en positiv period för KAMIC Karlstad med ständig tillväxt och mycket god lönsamhet. Antalet anställda ökar från 9 till 33 och omsättningen från 9 till 127 miljoner.

1997 certifieras KAMICS kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9002. Det anses vara en stor konkurrensfördel på marknaden att ha ett kvalitetssystem, dessutom - mycket tidigare än många konkurrenter. 

1999 sker en mycket stor förändring; KAMIC Karlstad förvärvas av Amplexgruppen. KAMIC Karlstad fortsätter dock sin verksamhet utan att ändra inriktning och initialt med samma företagsledning och personalstyrka.

00-talet >

För att bredda verksamheten ytterligare innehåller 2000-talet många fusioner och förvärv och det börjar redan första året när dotterbolaget KAMIC Skärmningsteknik fusioneras in i KAMIC Karlstad. Bakgrunden till beslutet är att få en mer rationell och effektiv organisation med koncentration av resurserna till ett bolag.

År 2001 bildas KAMIC Group AB av ett antal bolag ur Amplexgruppen, däribland KAMIC Karlstad och Microsec AB. I samråd med Amplexgruppen placeras KAMIC Groups huvudkontor i Karlstad. I samband med bildandet så förläggs även ett nytt säljkontor i Spånga. Innan årets slut förvärvar KAMIC Group även det finska elektronikföretaget Fin-Alert Electronics Oy hemmahörande i Helsingfors. För att hitta ytterligare försäljningskanaler startar KAMIC Karlstad 2002 även upp produktområde belysning med agenturen för den tyska tillverkaren RZB.

Nästa steg i utvecklingen kommer 2003 då KAMIC Group förvärvar Bromanco Björkgren AB i Åkersberga. Tillsammans med KAMIC elmiljöprodukter och system erhölls nu ett spännande kompletterande produktprogram inom elektrisk isolation, värmehantering m.m. För att även stärka upp elmiljö- och UPS-produktprogrammen inom gruppen köps år 2004 bolagen TIBE Interconnect AB, Dalma Electronics AB och Juha-Electro OY. Även LTG-Keifor AB:s affärsverksamhet förvärvas vid denna tidpunkt. För att hänga med i utvecklingen tvingas man bygga ut lager och kontor vid huvudkontoret i Karlstad.

2005 beslutas att etablera en permanent utställning för KAMIC Karlstads produkter i centrala Stockholm. En lokal på Ynglingagatan vid Norrtull blir lösningen. År 2006 förvärvar KAMIC Group Marelco-Vinga AB (senare ändrat till Vinga Ljus AB). Det här förvärvet stärker gruppens belysningsprogram och kompetens inom området rejält. I samband med förvärvet etableras ett säljkontor i Göteborg. 

 

10-talet >

År 2010 övergår Vinga Ljus AB verksamhet juridiskt i KAMIC Karlstad och i o m förändringen skapas ett nytt centrallager i Karlstad. 

År 2011 förvärvar KAMIC Group det börsnoterade bolaget ElektronikGruppen BK AB genom ett offentligt uppköpserbjudande. Genom förvärvet mångdubblas koncernens storlek sett till omsättning och den geografiska närvaron i Europa utökas. Den nya, större företagsgruppen behåller namnet KAMIC Group. I samband med förändringen etableras affärsområdet KAMIC Installation med underordnade divisioner: Light & Safety, Security, Networks och Components.
För att klara en fortsatt expansion flyttar 2012 KAMIC Karlstad sin verksamhet till större lokaler i Karlstad. Genom flytten etableras ett gemensamt centrallager för den nordiska marknaden. I januari 2013 övergår Microsecs verksamhet i det nya bolaget KAMIC Security AB. Den här perioden i övrigt präglas av framgångsrikt integrationsarbete i den nya, större koncernen.

Samtidigt sker en försvagning av den nordiska industrikonjunkturen vilket inverkar negativt på försäljningen och tvingar fram rationaliseringar. För KAMIC Karlstads del, som huvudsakligen verkar på den svenska bygg- och installationsmarknaden, är affärsläget de efterföljande åren något sämre och flera åtgärder genomförs för att stoppa trenden.

2014 byter KAMIC, Karlstad Automatic AB namn till KAMIC Installation AB och det efterföljande året genomförs ett genomgripande strategiarbete i syfte att vända en längre tids svagare utveckling inom divisionen Light & Safety. Med stöd i en ny produkt- och säljorganisation märks snart allt tydligare positiva effekter. Samma år avyttras divisionen Networks. 

Marknaden stabiliserar sig överlag och försäljningen ökar under 2016 och 2017. Nya försäljningskontor etableras i Jönköping och Malmö för att öka den lokala närvaron. Produktområden som visar särskilt god tillväxt är skalskyddslösningar och elektrisk isolation. 2018 slås elektromekanikenheterna inom KAMIC Installation och systerbolaget EG Electronics samman vilket inkluderar varumärket TIBE och fiber- och kabeltillverkning i Polen. Den nya enheten placeras i EG Electronics. Samtidigt med sammanslagningen läggs divisionen Components ner.

20-talet >

Efter ett långt och genomgripande varumärkesarbete lanserar KAMIC hösten 2022 en ny varumärkesplattform innehållande en ny grafisk identitet med tillhörande logotype och webbplats. En delvis ny organisation sjösätts och de kvarvarande divisionerna Light & Safety, Security samt varumärket Vinga fasas ut.