Allmänna garantivillkor

I dessa fall gäller garantin:

För produkter med fel eller som inte klarar avsedd funktion (nödbelysning/ belysning e t c) är garantitiden normalt två år om inte annat anges på orderbekräftelsen. Undantaget är ljuskällor, batterier samt liknande förbrukningsartiklar.

I dessa fall gäller inte garantin:

Om du som kund gör förändringar, reparationer eller specialanpassningar på produkter upphör vårt garantiåtagandet att gälla.

Ingen garanti kan heller ges i de fall som fel uppstår på grund av kompatibilitetsproblem mellan produkter i installationsmiljö, styrsystem eller strömförsörjning.

 

Övrigt vad gäller garanti och reklamation

Har du köpt produkten via en av våra återförsäljare och har garantianspråk vänder du dig i första hand till inköpsstället för vidare hantering av ärendet.

Har du frågor om garantivillkor, kontakta vår kundsupport via: reklamation@kamic.se > eller ring: 054-570120.