EMC-mätning

Att ha ett långsiktigt och fungerande skydd i din skärmade produkt eller anläggning ska ses som självklarhet. Att de olika egenskaper som fanns i kravspecen vid produktion håller över tid. För att se till att din säkerhetsinvestering håller måttet så du slipper dela med dig av t ex känslig företags- och myndighetsinformation, erbjuder vi skärmningsmätning av ditt skåp, kabinett eller större rum.

För att bekräfta skärmningsegenskaperna för ett skåp, kabinett eller ett skärmat rum och kunna behålla ett långsiktigt och stabilt skydd, utför vi mätningar enligt en säkerställd rutin och i enlighet med standarden IEEE Std 299–1997. En mätning utgörs egentligen av flera olika mätningar, med olika antenner, för att kunna mäta allt inom frekvensområdet - från 0,0011 Mhz till 11 Ghz.

Mätningen resulterar i ett antal rapporter som tydligt visar om mätobjektet klarar uppställda krav och om inte, vid vilka frekvenser det finns avvikelser. Om det förekommer avvikande värden i en mätrapport kan vi komma med rekommendationer och åtgärder för att lösa eventuella brister som upptäckts.

Varför ska jag kosta på mig en mätning?

För att kunna bibehålla, och framför allt, få en kvittens på de skärmningsegenskaper som ert objekt kräver, bör du periodvis låta genomföra en skärmningskontroll. Att utsättas för ett intrång kan få långt mer ödesdigra konsekvenser. Som kund får du av oss en professionell mätning med ett tydligt protokoll, samt vid brister, förslag på eventuella åtgärder.

Serviceavtal för löpande kontroller

Vi erbjuder även serviceavtal där löpande kontroller, mätningar och underhåll ingår. Du får då ett förslag kring ett underhållsintervall och kostnadsförslag.

Kontakt om EMC-mätning

För ytterligare information om EMC-mätning kontakta Servicechef Johan Jändel-Holst via: 054-57 01 20, eller mejla via: johan.jandel-holst@kamic.se >