Kvalitet

Oavsett utmaning så är vår målsättning att alltid bli bättre på det vi gör. Därför är frågor om kvalitet viktiga för oss och påverkar mycket i vårt dagliga arbete – i produktval, i leveranser, i service och support. Kvalitet är och ska vara ett honnörsord i alla avseenden inom verksamheten. Utöver vår grundläggande policy är vårt ledningssystem kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.

Vår kvalitetspolicy innebär att:

  • Vi ska arbeta med kvalitetsprodukter sett till teknik, funktion och installation.
  • Vi ska leverera beställd produkt, lösning eller tjänst på avtalad tid.
  • Vi ska ha en hög servicegrad i våra kundrelationer och mot övriga intressenter.
  • Alla anställda ska upprätthålla och visa kvalitet och gott affärsmannaskap i sitt arbete – såväl internt som externt.

Kvalitetspolicyn ska vara ett riktmärke och styrande verktyg som i det dagliga arbetet hjälper oss att upprätthålla och utveckla kvalitén i allt vi gör.

Hållbar verksamhet

Vi har tilldelats silvermedalj av den oberoende plattformen EcoVadis efter deras utvärdering av vårt företaget och arbete inom CSR (Corporate Social Responsibility). Bedömningen som görs innefattar områdena: etik, miljö, affärsansvar, arbetsförhållanden och hållbara upphandlingar. 

Metoden för utvärderingen bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter. En silvermedalj i EcoVadis bedömning innebär att vi är ett av de 25% av företagen som klarat sig bäst i utvärderingen. 

Totalt utvärderades varje år dygt 65 000 företag och organisationer i över 160 länder världen över.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete, kontakta Fredrik Landström via: 054- 57 01 20 elle via e-post: fredrik.landstrom@kamic.se >