Kvalitet

Vår målsättning är att alltid bli bättre på det vi gör. Därför är frågor om kvalitet viktiga för oss och påverkar mycket i vårt dagliga arbete – i produktval, i leveranser, i service och support. Kvalitet är och ska vara ett honnörsord i alla avseenden inom verksamheten. Utöver vår grundläggande verksamhetspolicy är vårt ledningssystem kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 

Hur vi arbetar med kvalitet:

  • Kamic är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
  • Vi ska arbeta med kvalitetsprodukter sett till teknik, funktion och installation.
  • Vi ska leverera beställd produkt, lösning eller tjänst på avtalad tid.
  • Vi ska ha en hög servicegrad i våra kundrelationer och mot övriga intressenter.
  • Alla anställda ska upprätthålla kvalitet och gott affärsmannaskap i sitt arbete – såväl internt som externt.
  • Våra produkter säljs med garantier från två upp till tio år. Detta gör att vi tillsammans med våra leverantörer strävar efter att skapa produkter med bra kvalitet och lång hållbarhet.

Kvalitetspolicyn ska vara ett riktmärke och styrande verktyg som i det dagliga arbetet hjälper oss att upprätthålla och utveckla kvalitén i allt vi gör.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete, kontakta kvalitetsansvariga Fredrik Landström via: 054- 57 01 20 elle via e-post: fredrik.landstrom@kamic.se >