Vi stödjer

Vi på KAMIC vill göra skillnad och stödjer flera organisationer och verksamheter i deras viktiga arbete att skapa ett tryggare, friskare och bättre samhälle.

 • Aktiv Skola
  Har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.
 • Barndiabetesfonden
  8000 barn i Sverige lever med en obotlig livshotande sjukdom, typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi skapa hopp och vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes.
 • KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)
  är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. 
 • Nattvandrarna
  Nattvandring innebär att grupper av vuxna rör sig ute på gator och torg och i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid, i syfte att skapa en lugnare miljö. Nattvandrarnas övergripande mål är att, för unga, skapa en bra miljö och trygghet i det offentliga rummet.
 • Nolltolerans mot mobbning
  En organisation som arbetar mot mobbning i alla dess former. Deras grundidé är att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige. Ett effektivt sätt att sprida kunskap och att bidra till förändring i detta brännheta ämne.⁠
 • Min Stora Dag 
  är en rikstäckande välgörenhetsorganisation vars uppdrag är att uppfylla önskningar och sprida livsviktig glädje till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Detta gör de för tusentals barn varje år genom upplevelser som  kallas Stora Dagar. En Stor Dag ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag.

Några av de idrottsföreningar som vi valt att stötta denna säsong är:

 • Bryngfjorden golf
 • Färjestad BK
 • Hultbergs IBF
 • Karlstad BK
 • Kils GK
 • Skattkärrs IK