Hur vi arbetar med miljömässig hållbarhet 

Vår ambition är att i alla lägen prioritera hållbar utveckling. Miljömässig hållbarhet berör flera olika delar där produktinnehåll, certifieringsarbete, avfallshantering och framtida miljöstrategier är viktiga komponenter. Genom att adressera dessa frågor tar vi på Kamic ansvar för miljön och strävar efter att bidra till hållbar utveckling – för en ansvarsfull framtid.

 

Miljömässig hållbarhet innebär följande: 

  • Alla våra produkter erhåller CE-märkning.
  • Kamic är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
  • Våra produkter uppfyller kraven i Kemikalieinspektionens RoHS-direktiv.
  • Våra produkter ska så långt som möjligt vara återvinningsbara enligt avfallshierarkin.
  • Vi planerar logistik med målbild att bidra till färre transporter och smartare transportval.
  • Vid uttag av nya tjänstebilar nyttjas endast miljöanpassade elbilar alternativt hybrider.
  • Vi källsorterar matavfall, papper, trä, wellpapp, metall, glas och plast. Vi arbetar för att ta vara på ej förbrukat material och återanvänder så långt det är möjligt.
  • Vid paketering och emballering använder vi så långt det går återvunnet material.
  • Flera produkter är bedömda av SundaHus> och Byggvarubedömningen>, där materialkomponenter och produktinnehåll bedöms.
  • Kamic har, för att minimera CO2-utsläpp, bytt mobiloperatörer till ett klimatneutralt alternativ.

I vår Miljöpolicy> kan du läsa mer om vårt arbete kring miljömässig hållbarhet.