Mätinstrument

Mätinstrument för oss är användarvänlighet och noggranna mätvärden i det dagliga installationsarbetet. Detta är två viktiga parametrar som beskriver vårt sortiment. Vi erbjuder kunskap och ett brett sortiment av okomplicerade servicesinstrument och mer avancerade installationstestare. Välkommen att upptäcka mer – vi hjälper dig att lyckas med din mätning.

Dataminne

100 mätningar
10000 mätningar
8GB (internt), externt USB-minne kan anslutas
99 mätningar
Ja

Effektmätning (W, VA, VAR)

0,001 - 999,9G

Energimätning (Wh VAh, VARh)

0,001 - 999,9G

Isolationsresistans (MΩ)

0,01 - 20,0G
0,1 - 2000
0,1M - 2,00G
5000 - 12000

Mätprincip

Induktiv sensor
Medelvärde
Statisk induktion
True RMS

PEAK

0,5A - 3000A, 80mS sampling (45-500Hz)
1500A/600V, 10ms sampling
6000A, 600V AC
800A, 100mS sampling
Ja

Spänning (V)

0,001 - 1000 AC
0,001 - 1000 AC/DC
0,001 - 600 AC/DC
0,1 - 600,0 AC
0,1m - 750 AC. 0,1m - 1000 DC
1000 AC/DC
10µ - 600 AC/DC
12 - 690 AC/DC
24 - 1000 AC
6 - 690 AC/DC
600 AC / 1000 DC
600 AC/DC
75 - 1000 AC

Ström (A)

0,001 - 1000 AC/DC
0,001 - 6000 AC, (beror på strömtång)
0,001m - 400m AC/DC
0,001m - 9,999 AC/DC
0,01 - 300 AC
0,01 - 3000 AC
0,01 - 400 AC
0,01 - 400 AC/DC
0,01 - 600 AC/DC
0,01m - 40,00m AC, 0,01-100 AC
0,01m - 600,0m AC/DC
0,05m – 20,0
0,1 – 200
0,1µ - 10,00 AC/DC
0,1µ - 20,00 AC/DC
1m - 1000m AC
1m - 60,00 DC. 0,1m - 60,00 AC
200 AC

Säkerhet

EN61010-1 KAT III 1000V
EN61010-1, KAT III 1000V
EN61010-1, KAT III 300V
EN61010-1, KAT III 600V
EN61010-1, KAT III 600V, EN61557-1, EN 61557-7
EN61010-1, KAT IV 600V
EN61010-1, KAT IV 600V, EN61243
EN61010-1. KAT III 690V, KAT IV 600V. EN61243-3
KAT III 600V

Temperaturmätning

-20°C till +760°C med extern TypK givare
-40°C - 1000°C
-50°C till +400°C
0°C - 25°C

Tångöppning (mm)

15
17
17, B:48, H:30
27
30
32
33
35
40
Ø170
Ø3 -33
Ø36 flexibla (ingår)

Mätskola

I vår mätskola presenterar vår produktchef Patrik Lindström kloka fakta, tillvägagångssätt, mätmetoder och förslag på mätinstrument, allt under parollen - att göra det svåra lättare. Mätskolans innehåll varierar från lättsamma omskrivningar på något tung information till smarta tips och korta svar på vanliga frågor. Nedan finner du fyra st informativa kurser att läsa. Önskar du ytterligare information kring ämnet kontakta i så fall produktchef Patrik Lindström via: 031-67 43 34 eller e-post: patrik.lindstrom@kamic.se >

Mätteknisk ordlista

Här har vi ställt samman en ordlista med några av de vanligaste fackuttrycken inom vår bransch och mätinstrumentvärlden till en Svensk mätteknisk ordlista. Saknar du något begrepp eller har funderingar kring något i ordlistan - hör av dig, så reder vi ut det. 

 

Tre minuter timer
Ett knapptryck ger tre minuters kontinuerlig utspänning från isolationsprovaren. Detta ger två fria händer vid ex. mätning.

Adapteranslutning, ADP, EXT
Vid mätning med adapter, exempelvis en strömtång eller temperaturgivare. Stapelpekare i displayens nedre kant. Visar snabba förändringar, som tex spikar eller trimning av spänningar (snabb mätning).

Antal mätningar/sekund
Värde för hur snabbt instrumentet uppdaterar värdet i displayen.

Automatisk AC/DC detektor
Instrumentet känner automatiskt om det är lik- eller växelspänning som mäts.

Automatisk avstängning
Sparar batterier. OBS! Ej helt avstängd.

Automatiskt områdesval
Instrumentet väljer själv upplösning med antal hela siffror + decimal. Detta förenklar mätning och avläsning.

Bandbredd
Det frekvensområde på spänning eller ström som instrumentet mäter korrekt.

Crestfaktor = toppfaktor
Denna faktor är ett mått på instrumentets förmåga att beräkna deformerade sinussignaler. Toppfaktorn är förhållandet mellan toppspänningen, Û och effektivvärdet, Ueff. Ju högre Toppfaktor som anges desto ”fulare” signal kan mätas.

Data Hold
Låser uppmätt värde i displayen. Används vid mät-ningar i trånga eller mörka utrymmen där avläsning på plats är svårt.

dBm
Visning av spänning i dBm, logaritmisk skala (Definition: 0dBm motsvarar den spänning som utvecklar 1mW i en given impedans). Användbart vid referensmätningar, tex injusteringar och trimningar.

Diodtest
För kontroll av framspänning i dioder.

Dubbel display
Dubbla mätområden (T1, T). Två olika storheter mäts och visas i displayen, alt. visar bargrafen det andra området

Effekt
Aktiv effekt (W) värmer upp elementet och tänder lampan, detta är arbetseffekten. Skenbar effekt (VA) ligger till grund för dimensionering av säkringar i elanläggningar. Reaktiv effekt (Var) krävs för att ladda upp spolar och kondensatorer.

Formfaktor
Ett värde på förhållandet mellan spänningens effektivvärde Ueff, och det likriktade medelvärdet, Umed.

Kalibrering enligt ISO 9000
Med kalibrering menas att man kontrollerar att instrumentet håller den noggrannhet som specificeras i instrumentets bruksanvisning. Man jämför instrumentets alla mätområden mot spårbara normaler och justerar instrumentet om det avviker från specifikationen.

Induktans
Storlek på spolars värde.

Kapacitans
Kondensatorers storlek, komponenter etc.

Kontinuitet/summer
Förbindelsetest: Låg-ohmsmätning, indikerar med summer om förbindelse finns. Bra vid kontroll av brytare och reläer samt vid ringning av kabel.

Manuellt områdesval
Manuellt val av upplösning. Kan användas för att öka noggrannheten i visningen.

Max/Min
Låser max. resp. min. värdet av spänningens eller strömmens effektivvärde. Skall ej förväxlas med toppvärde.

Medelvärdesmätning

Ger medelvärdet av spänning och ström, dvs sant värde vid ren sinus. För enklare mätningar, vid t.ex. service och villainstallation.

Mätvärdeslås

Se Data Hold.

Peak Hold
Mäter och låser toppvärden. Används tex för att upptäcka spikar på nätspänningen (absoluta toppvärdet).

Pollution Degree II

Högsta graden av tålighet mot smuts. Tillverkad enligt givna standarder för att klara miljöer där normal, icke ledande, nedsmutsning av instrumentet och viss kondens förekommer.

Record

Spelar in max/min/medelvärde. Indikerar i de flesta fall varje förändring med en signal. Mycket använd-bart vid sökning av nätstörningar.

Relativt Noll
Lagrar uppmätt värde som nollreferens och visar absoluta värden på förändringar. Förenklar avläsning vid variationer på spänningen.

Resistans
Elektriskt motstånd.

Siffror/max visning (skallängd)
Upplösning/max siffervärde som kan visas i display. Några exempel:
3½ siffror, max visning 1999 = teckenfönstret kan visa alla värden mellan 0000–1999.
3¾ siffror, skallängd 3999 = alla värden mellan 0000–3999.

Store/recall
Sparar (store) mätvärde i minne och kan sedan återkalla detta (recall) vid senare tillfälle.

Toppfaktor
Se crestfaktor.

Toppvärde
Se ”Peak Hold”.

True RMS
Lika med sant effektivvärde. Ger korrekta mätvärden även vid icke ren sinusspänning och ström. 

Varning för fel anslutning
Indikerar med ljudsignal om fel mätområde har valts. Skyddar instrument och användare.

V-Time
En klocka startar vid spänningsförändringar ±1V och stoppar vid nästa förändring. Exempelvis test av tidreläer och pulslängder.

Övertonsanalys
Visar närvaro av övertoner (harmonier) på spän-ningen. Visas i procent avvikelse från sinusvåg. Vid analys visas övertoners typ och procentuell andel.