Kondensatorer

Kondensatorer

Ledningsbundna störningar fortplantas ofta i ledande strukturer, till exempel i en kabels parter eller skärm. Skydden för denna typ av störningar kan delas in i olika nivåer beroende på vilka krav som ställs. Vi har genomföringskondensatorer för alla förekommande applikationer, både till den civila och militära sektorn.