Skydd mot lågfrekventa magnetfält

Skydd mot lågfrekventa magnetfält

En negativ konsekvens av den nya tidens teknik, är en ökad sårbarhet mot olika former av elektromagnetiska störningar. Störande lågfrekventa magnetfält från exempelvis ställverk och transformatorer är inte sällan orsak till kostsamma driftstopp och produktionsstörningar. Lågfrekventa magnetfält kan också ha en negativ inverkan på människors arbetsmiljö och hälsa. Reducering av störande lågfrekventa magnetfält kan göras på plats genom inkapsling av störkällan. Vi levererar färdigmonterade lösningar eller komponenter för eget montage. För ytterligare information om lösningar inom lågfrekvent skydd, kontakta Jörgen Persson via: jorgen.persson@kamic.se eller 054- 57 01 28.