Packningar

Packningar

Skalskydd kompletteras alltid med komponenter för att tillgodose god ventilation, att in- och utgående kommunikation fungerar samt att övriga anslutningar är optimerade för installationen. Vårt sortiment av packningar och lister kommer från erkända leverantörer utvalda för att erbjuda bästa kvalitet. För ytterligare information om sortimentet kontakta Torbjörn Jansson via: torbjorn.jansson@kamic.se, eller 0708- 27 95 24.