Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Vår erfarenhet av utveckling, produktion och installation av skalskyddslösningar, skärmade lådor samt säkerhetsskåp sträcker sig närmare 30 år bakåt i tiden. Hos oss finner du ett utvecklat program omfattande allt från enskilda komponenter till färdiga system, framtaget i samarbete med Försvaret och kunniga samarbetspartners. För ytterligare information om säkerhetsskåp, kontakta Jörgen Persson via: jorgen.persson@kamic.se eller 054- 57 01 28.