Skärmade rum

Skärmade rum

Vi erbjuder specialkonstruerade rum för effektiva skydd mot de flesta störningar i elmiljön. Dessa är utformade och skräddarsydda helt efter dina specifika krav samt kopplade till både skyddsegenskaper och storlek. Våra skärmade rum är typgodkända och provade med filterbestyckning för skydd mot transienta överspänningar och strömmar på elnätet. Alla rumlösningar är mätta enligt MIL-standard och är godkända enligt skalskyddsklass SS1 och SS2. För ytterligare information om skärmade rum, kontakta Jörgen Persson för specialisthjälp via: jorgen.persson@kamic.se eller 054- 57 01 28.