Brandvarnarsystem

Brandvarnarsystem

För utökad funktion kan flera av våra nätanslutna- och batteridrivna brandvarnare kopplas samman till ett enkelt system som då erbjuder ytterligare funktioner och styrning av extern utrustning som branddörrstängning, larmindikering till centraler eller aktivering av externa system.
Batteridrivet Brandvarnarsystem

Batteridrivet Brandvarnarsystem

För utökad funktion kan våra trådlösa och trådbundna brandvarnare kopplas samman till ett system genom en I/O-enhet som också erbjuder...

Nätanslutet Brandvarnarsystem

Nätanslutet Brandvarnarsystem

Våra nätanslutna brandvarnare kan få extra funktionalitet genom att ansluta tillbehör och skapa ett enkelt system. Med radiomodulen får man...