Belysning

Belysning handlar om ljus. Med ljus kan vi skapa upplevelser, välbefinnande och trygghet. Grunden i funktion och armaturdesign skapar förutsättningar för rätt ljus i miljöer som vi trivs i. Fokusområdena spotlights & skenor samt utomhusbelysning, ger i kombination med tjänster som armaturval, belysningsplanering och ljusberäkning, en bredd i utbudet av lösningar för just dig.

Ljusteknik - ordlista

Kelvin, Candela, Lumen, CRI, Lux... ja, det är inte alltid lätt att ha koll på alla begrepp och enheter inom belysningsvärlden. Här finner du en uppräkning över de vanligaste ljustekniska termer som används inom belysning och på vår webb för att sätta mått och värden på ljus.

 

Accentbelysning
Ljussättning som ligger över allmänbelysningens nivå. Framhäver objekt eller enskilda delar av ett rum genom målinriktad belysning.

DALI
DALI är förkortningen av ”Digital Adressable Lighting Interface”. Ett digitalt adresserbart protokoll som utgör internationell standard för digital belysningsstyrning. Från första början tillkom DALI för att skapa kompabilitet mellan olika fabrikat av HF-dimdon. Idag används DALI framförallt inom allmänbelysning.

Ljusstyrka (Candela, cd)
Enhet för ljusstyrka. Ljus kan stråla olika starkt och i olika riktningar. 1 cd definieras som ljusstyrkan från en ljuskälla i en specifik given riktning.

Belysningsstyrka (Lux, lx) 
Belysningsstyrkan definieras som förhållandet mellan ljusflödet som träffar en yta och ytans storlek. Ex. 1 lux = 1 lumen fördelas över en yta på 1 m. Vanlig term inom nödbelysning.

Färgåtergivning (CRI, Ra)

En ljuskällas förmåga att återge färger. Ju högre värde desto bättre färgåtergivning. Färgåtergivningsförmågans högsta värde är 100, som ex. hos dagsljus, glöd- och halogenljus som återger alla färger. CRI (Color Rendering Index) är enheten som används internationellt medan Ra (Rendering average) används i Sverige.

Färgtemperatur (Kelvin, K)
Benämning av ljusfärgsnyans i en ljuskälla. Beskriver om ljuset uppfattas varmt eller kallt. Färgtemperaturen anges i grader av Kelvin (K) Ex. varmvitt ljus: <3 000 K, neutralvitt ljus:
3 000-5 000 K, kallvitt (eller dagsljus): > 5 000 K.

Färgmättnad
Storhet för en färgs intensitet mellan den rena färgen och vitpunkten i standardsystemet för kolorimetri. En färgs tre grundläggande egenskaper vid sidan av färgnyans och ljusintensitet. Färgmättnaden anges som regel i procent.

Luminans (cs/m2)
Luminans beskriver hur ljus vi uppfattar att en yta är. Alltså en samverkan mellan den infallande ljusstrålningen och ytans färg- och reflektionsegenskaper. Luminans uttrycks i enheten Candela per kvadratmeter (cd/m2).

Ljusflöde (Lumen, lm) 
Ljusflödet beskriver den totala strålning som en ljuskälla avger. Den beräknas ur strålningseffekten med hänsyn tagen till ögats ljuskänslighet.

Ljusutbyte (lm/W)
Hur mycket ljus (i Lm) en ljuskälla ger per förbrukad Watt (W) ett uttryck för verkningsgrad.

Kapslingsklass (Skyddsform)
Handlar om armaturers kapslingstäthet eller förmåga att motstå fukt, väta och damm. För elektrisk utrustning i krävande miljöer där ex. damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är god armaturkapsling extremt viktigt för att minska riskerna för kortslutning och brand. 
Mer om kapslingsklasser här >>

Optik
Optik är läran om ljusets utbredning och brytning. Optik är en gren av fysiken inom vilken förklaringar ges till olika optiska fenomen. 

R G B
RGB är förkortningen för grundfärgerna rött, grönt och blått och används ofta inom belysning för färgväxling mellan ljuskällor. Genom att kombinera de tre färgerna kan man skapa ett oräkneligt antal färgkulörer och nyanser.

Spridningsvinkel
Spridningsvinkel eller utstrålningsvinkel är den vinkel inom vilken ljusstyrkan utgör minst 50 % av sitt maximala värde.a