Vi utvecklar verksamheten inom fokusområdena nödbelysning och UPS

Publicerad 20 Oct 2023

Med målet att utveckla verksamheten ytterligare förändrar vi nu de ledande rollerna inom fokusområdena nödbelysning system samt avbrottsfri kraft, UPS. Nya produktchefer med delat ansvar för produktområdena är Patrik Öhrfeldt och Fredrik Toftgård. 

Patrik kommer närmast från en tjänst som projektör, men han har även tidigare arbetat länge med både försäljning, driftsättning, service och support inom Kamic. Fredrik har en liknande bakgrund och även han lång erfarenhet från projektering och teknisk försäljning inom utrymningsteknikområdet i bolaget. 

Pelle Hultquist, vår operativa chef, ser så här på förändringen: 

- För att svara upp mot de krav och högt ställda mål som både finns internt men även från marknaden utvecklar vi nu produktchefsrollen och tillsätter stor kunskap och erfarenhet i form av Patrik Öhrfeldt och Fredrik Toftgård. Vi hoppas och tror att de här tillsättningarna blir mycket bra för framtiden, avslutar han.

Det nya ledar-teamet är sedan 1 oktober i gång i sina nya roller med tillhörande arbetsuppgifter.

Önskar du komma i kontakt med Patrik eller Fredrik finner du deras kontaktuppgifter här>

Fler nyheter