Vi fyller 40 år – det ska firas!

Publicerad 8 Aug 2023

Sedan starten hösten 1983 har KAMIC vuxit från ett små­bolag till att ingå i en storkoncern. Många år har passerat och mycket vatten har flutit under broarna personalstyrkan har ökat med hundratals procent, omsättningen likaså. KAMIC har arbetat sig upp till att bli ett respekterat namn i branschen. Nu firar vi 40 år som företag där engagemang och utveckling fortsätter utan minskad fart.

Det var entreprenörerna Hans Bergkvist, Ingvar Blomqvist, Kaiy Sjöqvist, Staffan Skoglund och Jan Olofsson (senare Merelid) som grundade KAMIC Karlstad Automatic AB i september 1983. Då var affärsidén konstruktion, byggnation och försäljning av automationsutrustning. 40 år senare har namnet ändrats till KAMIC Installation AB, ägarna är KAMIC Group – och bolaget är ett teknikföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter.

– Att vi utvecklats och vuxit genom åren tror jag är en kombination av både förståelse för produkten och kundernas situation. Vi har inte alltid varit billigast på marknaden – däremot ödmjuka inför försäljning och försäljningsförfarande. Vi hjälper kunderna med det de önskar – har en egen projekteringsavdelning, erbjuder konsultation, vägledning och teknisk kompetens. Det uppskattas av kunderna, berättar Kaj Wikström, marknadschef hos KAMIC. 

Erfarenhet och trygghet är också nyckelord till framgångarna samt att flexibelt kunna ställa om när det behövs. Som då tillväxten för konstruktion och byggnation av automationsutrustning minskade i slutet av 80-talet och det strategiska beslutet att koncentrera verksamheten till försäljning av nödbelysning och industriella elkomponenter togs. Att ingå i en stor koncern och ha KAMIC Group som ägare är också något som betyder mycket.

– Det gör att vi har en stor och ekonomiskt stark stabilitet i grunden som kan vara av hög betydelse vid nya kundkontakter. Detsamma gäller just det faktum att vi varit verksamma i så många år. Det skapar en trovärdighet gentemot både kunder och leverantörer, menar Kaj Wikström.

– Under hösten 2023 – precis som tidigare under året – kommer flera olika aktiviteter genomföras för att uppmärksamma 40-års jubiléet och vi hoppas att vi kan bjuda på några överraskningar längs vägen, avslutar Kaj Wikström. 

 

Intressanta och kuriösa fakta om 40-års resan:

  • Bolaget bildades officiellt den 5 oktober 1983.
  • KAMIC är egentligen en förkortning av "Karlstad Automatic AB". 
  • Lokal närvaro via kontor från Umeå i norr till Malmö i söder samt Helsingfors i öster.
  • Antalet anställda har ökat från 9 - 50 st. 
  • Omsättningen har ökat från 9 - 185 mkr. (KAMIC Group: 3 mdkr).
  • Mängden lagerlagda artiklar har gått från 0 till som mest 10 000 st.
  • Bolaget har varit kvalitetscertifierat mer än 25 år. 
  • God soliditet har givit kreditbetyget trippel A (AAA) 16 år i rad. 
  • Leverantörssamarbeten över hela världen, men fokus på Europa. 
  • Egen skräddarsydd tillverkning via koncernbolag i Kina. 

Vill du läsa mer om våra 40 år i branschen kan du göra det här i vårt jubileumsmagasin>

Fler nyheter