Parkeringshuset som inte bara erbjuder parkering

Publicerad 15 Mar 2022

Som en del i utvecklingen av kvartersstaden Järva Krog norr om Sockholm, har det nu öppnats ett helt nytt parkeringshus i området. Den nya byggnaden kallad Sadelplatsen tillför inte bara fler parkeringsplatser i Järva utan även en attraktiv och trygg miljö med utökad service. Glädjande för oss på KAMIC har även vi fått möjligheten att vara med under byggnationen av det nya parkeringshuset.

NCC som både byggt och förvaltar Sadelplatsen har ända från start haft ambitionen att bidra till en levande kvartersstad i Järva och tillföra både fler parkeringsplatser och ytterligare service till området. Vid utvecklingen av det nya parkeringshuset har stor vikt lagts vid att skapa en attraktiv och trygg miljö. Dels genom att jobba med belysning, ljusa färger och glaspartier som skapar insyn samt ger överblick, men även genom att kunna attrahera verksamheter som bidrar med liv och rörelse under dygnets alla timmar.

Även miljöaspekten har varit viktig under planeringsstadiet. Byggnadens tak är t ex beväxt med gräs och örter, ett s.k. sedumtak, som genom att filtrera regnvatten bidrar till en bättre miljö. Taket ger också ett trevligt intryck för de som blickar ner från kontorshusen i närheten.

Parkeringshuset rymmer totalt nio parkeringsdäck med 765 parkeringsplatser fördelat på fyra våningsplan. Dessutom har det skapats en glasklädd och multifunktionell bottenvåning i huset. Där inkluderas flera serviceverksamheter som Bilprovningen, hamburgerrestaurangen Brödernas samt butiken Hockeygear. Parkeringsplatserna med kapacitet för el-laddning kommer främst att reserveras för människor som bor eller arbetar i Kvartersstaden medan glasvåningen i markplan välkomnar alla bilister.

Hur har då tankarna gått när det kommer till säkerheten i byggnaden och utrymningsmöjligheterna vid ex. en brand eller annan fara? Vår säljare i projektet, Mattias Voltaire, berättar mer:

- Till nödbelysningslösning för Sadelplatsen valdes vårt beprövade Neptolux-system, säger Mattias. En övervakande central som ser till att totalt 200 nödljus- och hänvisningsarmaturer fungerar som de ska på de fyra parkeringsplanen samt övriga lokaler i byggnaden. Electro Engineering har projekterat och Salléns monterat. Kul att få bidra i ett så intressant projekt som Sadelplatsen, säger Mattias. Det här måsta vara ett av Sveriges snyggaste p-hus! 

Byggherre: NCC Property Development
Totalentreprenör: NCC Sverige AB.
Arkitekt: Wester & Elsner Arkitekter
El-konsult: Electro Engineering STHLM AB
Elinstallatör: Sallén Elektriska 

(Källa: ncc.se, byggfaktadocu.se).

Fler nyheter