Översvämning-nätskräp-emc-bild

Översvämning av nätskräp – en osynlig utmaning för samhället

Publicerad 2 Apr 2024

Det pågår en översvämning av elektroniskt skräp, som stör ledningsnätets infrastruktur. I värsta fall kan detta påverka kritiska branscher som sjukvården, industrin och försvaret. Kunskapen behöver bli större menar vi på KAMIC. Därför startar vi nu en kampanj för att dela och sprida samhällsviktig information om EMC. 

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är förmågan hos elektroniska komponenter, anläggningar och system att fungera tillsammans utan att orsaka eller bli påverkade av elektromagnetiska störningar i deras normala miljö. Ett exempel – våra mobiltelefoner och smarta bilar måste fungera utan att störa radiokommunikationen på närliggande flygplatser eller den uppkopplade utrustningen på sjukhusen.

I dag innehåller många elektroniska produkter komponenter som kan orsaka störningar i ledningsnätet. Det skapas nätskräp som påverkar allt från kablar till sensorer och styrsystem, vilket i sin tur kan äventyra ledningsnätets prestanda och pålitlighet. Torbjörn Jansson, vår sakkunnige inom EMC-frågor, förklarar:

– Ledningsnätets infrastruktur får löpande fler anslutna anläggningar som påverkar både nätets kvalitet och effekt. Förändringar i spänning som spikar, dippar, transienter och övertoner förekommer allt oftare, och det beror inte sällan på nätets uppbyggnad, anslutna produkter samt ökade anslutningsgrad, totalt sett.

Förkortar elektronikens livslängd

Laddstolpar, solcellsanläggningar och liknande installationer som omvandlar likström till växelström samt frekvensstyrningar, orsakar det som kallas övertoner. Övertoner innebär att elnätet belastas med mer eller mindre än det normala, 50Hz. Detta kan, i sämsta fall, resultera i kortslutning eller brand.

– Forskning har visat att övertonsproblematiken även kan förkorta livslängden på elektronik mellan 25–30 procent, samt att kablar behöver överdimensioneras. Ett stort hållbarhetsproblem på sikt då elektronik måste bytas ut i förtid, menar Jörgen Persson, projektingenjör i skärmningsteknik.

Jobbar med skärmningsteknik

För att skydda samhällskritiska installationer här och nu krävs kunskap om EMC samt effektiv skärmningsteknik. Det kan till exempel handla om specialkonstruerade rum med avancerade filter som stänger ute nätstörningarna. KAMIC har lång erfarenhet och stor kunskap om tekniken.

– I dag används detta främst av Försvarsmakten och myndigheter, men vi ser att även företag som jobbar med känslig och kritisk information bör se över sitt skydd mot intrång och elektromagnetiska fält, säger Jonas Eriksson, affärsområdeschef för KAMIC Skärmningsteknik.

Det är förstås viktigt att också gå till botten med problemet – att minska översvämningen av elektroniskt skräp är helt nödvändigt. Tillverkare behöver utveckla produkter som är EMC-kompatibla.

– Genom att anamma hållbara EMC-lösningar kan vi tillsammans säkerställa att våra ledningsnät blir mer robusta och tillförlitliga så att vår elektronik blir mer hållbar, i en tid av ökad elektronisk konsumtion, avslutar Jonas Eriksson.

Vill du lära dig mer om hur du kan förhindra störningar? Läs här>

Fler nyheter