tradlost-brandlarm, detektor

Ökat intresse för trådlöst brandlarm

Publicerad 26 Jun 2023

En brandskyddstyp som nu börjar ta fler andelar på marknaden är trådlöst brandlarm. I Sverige utgör de trådbundna brandlarmen fortfarande en klar majoritet av försäljningen, men intresset växer nu för de trådlösa varianterna. Säkerheten är idag är mycket hög och det skiljer inte längre lika mycket i totalkostnad jämfört med ett trådbundet system. Ett modernt trådlöst brandlam har även betydligt snabbare installationstid än de trådbundna varianterna vilket är en stor fördel.

 

På senare tid har man kunnat se ett ökat intresse för de trådlösa brandlarmen i Sverige, men det märks ännu tydligare i flera europeiska länder där trådlöst tar andelar från trådbundna varianter.

– Trådlösa brandlarm med Mesh är på väg att ta mer mark då de helt enkelt är bättre och pålitligare än de tidigare varianter som fanns på marknaden. Det är ju väldigt viktigt att man kan lita på systemet fullt ut då det gäller brandsäkerhet, säger Magnus Stenberg som ansvarar försäljning av brandlarmsystem hos Kamic. 

Fortsatt är de trådlösa mesh-donen något dyrare i inköpskostnad än de traditionella. Priserna har dock börjat minska och på sikt förväntas skillnaderna inte bli lika stora som de är idag.

– Den största skillnaden mot de trådbundna är att trådlösa komponenter är utrustade med sändare och mottagare för kommunikationen, menar Magnus Stenberg. 

Det mest intressanta är ändå totalkostnaden i ett projekt. När hänsyn i kalkyleringen tas till installationskostnad i tid, kabelkostnad, frakt med mera blir inte skillnaderna så stora. Här pratar vi även hållbarhet och det bidrar bl a till det ökade intresset för trådlöst.

Kan man installera ett trådlöst brandlarm var som helst? Ja, är man bara tillräckligt noggrann i projekteringsstadiet och ser till förutsättningarna i en fastighet, så går det. 

– Ett område som sticker ut där vi inom Kamic ser en ökad användning är i kulturbyggnader eller lokaler där man av estetiska skäl vill undvika kablage, till exempel i en kyrka. Man behöver i dessa fall heller inte tänka på krav vad gäller infästning, ledningstyp eller brandskydd av ledningarna, avslutar Magnus Stenberg. 

 

Fördelar med trådlöst brandlarm

  • Installationstiden är kortare vilket ger väsentligt lägre installationskostnad.
  • Snabbare installation ger mindre störningar i lokaler som är i drift.
  • Utan ledningar blir det mindre ingrepp i väggar och tak. Det är viktigt för kulturbyggnader eller lokaler där man av estetiska skäl vill undvika kablage.
  • Man behöver inte tänka på speciella krav vad gäller ledningstyp, uppfästning eller brandskydd av ledning.
  • Snabb installation (och snabbt demontage) gör systemet lämpligt även för tillfälliga anläggningar.
  • Detektorerna kan bibehållas i drift under ombyggnationer, då brandrisken ofta är högre än normalt.

Finns det inga nackdelar då? Jo, en viss risk för störningar från annan radioutrustning finns men detta kan minimeras genom användning av smala bandbredder, kvalificerad signalbehandling och övrig teknik.

 

Nyfiken? Mer om trådlöst brandlarm hittar du här>

Önskar du veta ännu mer om trådlöst brandlarm? Prata med vår specialist Magnus Stenberg via mejl: magnus.stenberg@kamic.se> eller ring: 0709- 22 33 36.

Fler nyheter