Därför ska du satsa på ett drift- och supportavtal

Publicerad 15 Aug 2022

När Facebook och Instagram hösten 2021 fick nätverksproblem och låg nere i sex timmar blev det fullständigt kaos i världen. Även om det är ovanligt så kommer störningar någon gång i våra system och det kan bevisligen drabba vem som helst. Läs mer om vad vår serviceansvarige Johan Jändel-Holst rekommenderar när det kommer till att upprätthålla kvalitet i backup-system och batteribankar.

Så länge det funnits elektricitet i våra ledningar så har det även funnits effekter på vår elmiljö. Högfrekventa störningar och transienter eller ”spikar” som det även kallas, påverkar elektronisk utrustning och apparatur, vilket i sämsta fall kan leda till att viktiga funktioner slås ut helt med katastrofala följder som resultat. Det man kan se är att underhåll och service blir allt viktigare i vår elektroniktäta värld. 

– Det ställs allt större krav på driftsäkerhet idag än för bara några år sedan, menar Johan Jändel-Holst. Kunderna tänker annorlunda när det kommer till underhåll och service och värdesätter det högre än tidigare. Man vill helt enkelt undvika krångel, fortsätter han.

Hur ska man tänka då – vad är viktigt?

– Om vi börjar inom nödbelysningsområdet så har både vi och belsyningsbranschen de senaste åren sett att löpande tillsyn av nödljusanläggningar inte följs enligt det regelverk som gäller. Har man valt ett nödbelysningssystem med central övervakning är det lättare att upptäcka eventuella fel, än i anläggningar där armaturer med individuell batteri-backup finns. Som fastighetsägare ansvar man ju själv för funktion och underhåll. Mitt råd är att skapa en rutin för att se över sin anläggning med rekommenderat intervall och loggboksanteckningar, eller att låta oss göra det. 

– När det gäller UPS:er och enskilda battrerier eller batteribankar så finns det ett par saker att tänka på. Max 25C i det utrymme där batterierna är placerade och helst inte under 20 grader. Ställ även krav på batterikvalitén – batterier med hög prestanda blir en bättre investering än enklare lösningar. För att slippa utföra manuella tester av batteribanken, så installera ett batteriövervakningssystem. Via fjärravläsning kan man då hålla koll på funktionen och kunna mäta enskilda batterier samt även, vid behov, kunna utföra individuell laddning, menar Johan. 

Så vad rekommenderar du för att upprätthålla kvalitet och funktion i en anläggning?

– För att säkerställa maximal driftsäkerhet över tid så teckna ett service- och supportavtal. Genom avtalet får du inte bara fri telefonsupport utan kan även få platsbesök av våra tekniker för allmän kontroll, justering och uppdatering av anläggningen. 

Finns det fler fördelar med ett drift- och supportavtal?

– Vi ser till så att säkerheten i din anläggning alltid upprätthålls. Vi kan i tid upptäcka fel eller brister som längre fram kan orsaka problem eller skador. Vi håller löpande koll på ditt system eller anläggning via fjärrstyrning eller besök av tekniker och genomför en okulär besiktning, funktionstest samt kontroll av batterier individuellt samt vid behov uppdatering av programvara. Efter varje kontroll, och om det finns behov, upprättas en åtgärdsplan för framtiden. Med intervallbyggt underhåll hålls kostnaderna nere som annars, om oturen är framme, kan bli väldigt höga, avslutar Johan Jändel-Holst.

Tack för pratstunden, Johan!

Vill du ha ytterligare information om möjligheterna med ett drift- och supportavtal? Prata med Johan via  tel: 08-603 38 12 eller mejla: johan.jandel-holst@kamic.se>.  

Fler nyheter