UPS

Att alltid ha tillgång till ström kan tyckas självklar men är inte alltid det. Ett strömavbrott som t ex slår ut känslig utrustning kan få mycket ödesdigra konsekvenser. Utöver allmän irritation kan det bli en mycket kostsamt med både förseningar och skador som följd. Med rätt UPS från oss säkerställs driften av viktiga instrument och utrustning vid alla typer av strömstörningar.

1-fas

Ja
Nej

3-fas

Ja
Nej

Effekt kVA

1-10
10
15-40
200
200-500
60-200
Modulär

Externa Batterier

Ja
Nej

Interna Batterier

Ja
Nej

Line interactive

Ja
Nej

Modulär

Ja
Nej

Online

Ja
Nej

Rack

Ja
Nej

Tower

Ja
Nej

Syfte med UPS

Vad är UPS och vilket syfte har detta begrepp? UPS är en förkortning för det engelska "Uninterruptible Power Supply" eller på svenska - avbrottsfri kraft. Enkelt förklarat handlar det om att säkra strömförsörjning och att se till att elektronisk utrustning kan fortsätta göra sitt jobb även när det sker strömavbrott eller andra störningar finns i elnätet. 

Trots att vi i Sverige har ett elnät som ytterst sällan drabbas av störningar eller längre avbrott, händer det ändå ibland. Har man utrustning, apparatur eller andra applikationer som är känsliga eller helt enkelt inte får bli strömlösa blir en UPS den enda skyddande lösningen. Vid en störning tar UPS:en över strömförsörjningen automatiskt och ser till att den anslutna utrustningen inte påverkas av det oväntade avbrottet.

I dagens elektroniktäta och digitaliserade samhälle gäller det att tänka till kring sitt skydd. Timslånga avbrott i servrar, nätverk eller annan utrustning kan bli en kostsam historia om data försvinner eller pågående produktion helt stannar av. I sämsta fall kan förlorad data inte återställas och man kan tappa både marknadsandelar och anseende. 

 

UPS-system och teknik

Offline UPS

En offline-UPS, eller standby-UPS, är den enklaste formen av UPS. Den fyller olika behov beroende på om det finns ström i vägguttaget. Så länge det finns ström i vägguttaget släpper den igenom spänningen direkt till de anslutna enheterna utan att göra något, förutom att stoppa eventuella överspänningar. Den laddar samtidigt det inbyggda batteriet. När det blir strömavbrott ­växlar UPS:en blixtsnabbt över till blybatteriet och växel­riktaren och driver den anslutna utrustning därifrån. När strömmen återkommer i elnätet växlar UPS:en tillbaka till den primära strömkällan igen, så att batteriet inte längre belastas och kan laddas upp igen. 

Line-interactive UPS

En line-interactive UPS är en förbättrad version av en offline UPS. Den fungerar på ungefär samma sätt men innehåller teknik för att kompensera för små under- och överspänningar i elnätet utan att behöva växla till blybatteriet. Det gör att UPS:en först växlar strömkälla när elnätets spänning blir alltför låg eller alltför hög. Då blir det, precis som med en offline-UPS, ett avbrott på några få millisekunder i strömförsörjningen.

Online UPS

Utrustning eller apparatur som är extra känslig för spänningsavvikelser bör drivas med en UPS av online-typ. Med en online-ansluten UPS blir det inget uppehåll alls när ett strömavbrott sker. Detta beror på att strömmen alltid går genom UPS:en; den går in, transformeras ned och likriktas, laddar vid behov batteriet, växelriktas och transformeras upp igen. 

Växelriktarens uppgift är att transformera blybatteriernas likspänning till den växelspänning vi har i elnätet. I eluttagen pendlar spänningen upp och ned likt en sinuskurva. Så ser spänningen också ut från UPS:er som innehåller rena sinusvågsväxelriktare.

En online-UPS genomför konstant två transformeringar, det är därför den också ibland kallas för ”double conversion UPS”. Offline-UPS:er och linjeinteraktiva UPS:er transformerar bara ned spänningen när batteriet behöver laddas och transformerar upp den igen vid strömavbrott. Notera att en online-UPS har en något högre driftkostnad eftersom det medför förluster att transformera spänning.

Vad styr backup-tiden?

Det är flera faktorer som påverkar hur länge en UPS kan försörja de instrument eller utrustning som är ansluten. Tre avgörande faktorer är:

- Vilken last (effekt) förbrukar din utrustning?
- Vilken storlek har din UPS?
- Hur ser din totala batterikapaciteten ut? 

Effekten kan beräknas både i W (watt) eller VA (Voltampere). Notera att backup-tiden kan förlängas upp till flera timmar genom externa batterier.

Batterier och batteriövervakning

Utan tvekan är batteriet den viktigaste komponenten i en UPS. Det är flera faktorer som gör att batterier fungerar optimalt, det kan vara omgivningstemperatur, laddningsförlopp, löpande underhåll m.m.

VRLA (Valve Regulated Lead Acide) är den vanligast förekommande typen av batteri i UPS-system idag. Viktigt att ta hänsyn till vid val av batteri till sitt UPS-system är att VRLA finns i olika kvalitéter beroende på uppbyggnad och konstruktion.

Den vanligaste orsaken till problem i batterisystem är olikheter mellan de olika delarna som innebär att spänningen vid laddning fördelas ojämnt över cellerna. Det innebär att vissa delar blir överladdade medan andra blir underladdade vilket kan förkorta livslängden och ge problem över tid.

För att få bättre styrning och kontroll kan man komplettera sin batteribank med ett smart övervakningssystem. BACS heter vårt övervaknings-, balanserings- och larmsystem för batterier (Battery Management System). BACS förlänger batteriets livslängd och bidrar till att behålla UPS-systemets tillförlitlighet. BACS använder webbhanteringsteknik för att övervaka t ex temperatur, inre motstånd och spänning av varje enskilt batteri i ett system. Genom vår patenterade balanseringsprocess kalibreras laddningsspänningen på alla batterier till laddarens målvärde och håller alla batterier inom optimalt spänningsområde. Den ständiga övervakningen och harmoniseringen av individuella laddnings-spänningar av batterier hjälper till att garantera batteriets tillförlitlighet.

UPS för nödströmsmatning av brandbekämpningshissar

Vi erbjuder en serie UPS:er som är speciellt framtagna för att klara de nya kraven för miljövänliga räddningshissar som genererar återmatning av ström till nätet. Enligt Boverkets byggregler BBR 5:734 ska hus över tio våningar ha nödströmsmatning för brandbekämpningshissar samt i de fall det finns handikappanpassade hissar ska även dessa ha nödströmsmatning oavsett hur hög byggnaden är. Kontakta oss om du vill veta mer om vårt UPS-program inom räddningshissar.

Vi hjälper dig välja UPS

Hos oss finner du ett starkt program av UPS:er anpassade för de mest skiftande applikationer. Effektiva skydd mot elstörningar för datorer och nätverk, industriell och medicinsk utrustning, kassaregister, larm, nödbelysning och annan känslig elektronik. Sortimentet är brett och omfattar line-interactive- och online UPS:er med kapacitet från 400 VA upp till 800 kVA. Vårt urval utgår i hög grad från UPS:ernas energiförbrukning och påverkan på miljön. Senaste batteriteknik verkar för effektiv strömförsörjning och minimalt slitage på UPS:ernas förbrukningskomponenter. ”Smart Mode Operation”-teknik optimerar UPS:ernas driftsenergi och reducerar onödigt energispill i alla lägen. 

UPS:er levererade av oss är alltid CE-märkta och följer de gällande europeiska direktiven samt normer för UPS-området: EN 50091-Prestanda, EN 50091-1 Säkerhet och EN 50091-2 EMC.