Brand-/utrymningslarm

Ett brandlarm kan vara det effektivaste hindret till att en storbrand uppstår. Det kan även vara direkt avgörande för hur snabb en utrymning eller släckinsats kan bli. Våra systemlösningar innehåller alla komponenter som bör finnas i ett modernt brandlarmsystem. Som komplement finns även produkter för effektiv branddörrstängning, värmedetekteringskabel och andra smarta tillbehör.

Adresserbart Brandlarm

Adresserbart Brandlarm

I ett adresserbart brandlarm ligger alla detektorer och enheter på en adresslinga och får en individuell adress. Detta gör att...

Konventionellt brandlarm

Konventionellt brandlarm

Konventionella system, som MS600-SERIEN, bygger på rök- och värmedetektorer, styrda från till en gemensam centralapparat. FIRESYS är en värmekänslig kabel...

Trådlöst Brandlarm

Trådlöst Brandlarm

Ett trådlöst brandlarm är en modern lösning med hög säkerhet och betydligt reducerad installationstid. Varje trådlös enhet är fullt övervakad...

Centralapparater

Centralapparater

Centralapparaterna är kärnan i våra brandlarmssystem. Det är den som tar emot signaler från detektorer och även övervakar status på...

Detektorer

Detektorer

Det finns många olika typer av detektorer, allt från optiska rökdetektorer till aspirerande detekteringssystem. Hos oss hittar du alla varianter....

Larmdon

Larmdon

Larmdon kan vara sirener, klockor eller optiska indikeringar....

Tillbehör

Tillbehör

Här har vi samlat alla tillbehör som man kan välja att lägga till sitt brandlarmssystem....

Branddörrstängning

Branddörrstängning

Vårt program av branddörrskomponenter omfattar system ochenskilda komponenter för effektiv och säker branddörrstängning i alla lägen och miljöer....

DELTA

DELTA

Delta värmedetekteringsrör är ett differential värmedetekterande system för exempelvis fasadskydd eller tuffa miljöer inom industri mm där en snabb värmedetektering...

Brandlarm BC600

Brandlarm BC600

System BC600 är en serie adresserbara brandlarmscentraler med valbart slingprotokoll. Serien är lämpad för medelstora till stora installationer....

Brandlarm KFP

Brandlarm KFP

KFP-AF är ett adresserbart brandlarmssystem för mindre till mellanstora installationer som till exempel förskolor och skolor m.fl. Centralapparaten finns med...

FI750 Trådlöst brandlarm

FI750 Trådlöst brandlarm

FI750 är ett nytt trådlöst brandlarmssystem med hybrid Mesh uppbyggnad. Kommunikation via 868 MHz. Systemet kan använda flera kanaler och...

S200AP trådlöst brandlarm

S200AP trådlöst brandlarm

Trådlöst brandlarm med Mesh-teknologi för enkel uppbyggnad och utbyggnad. Alla ingående produkter pratar med varandra för att hitta en optimal...

Brandlarm MS400

Brandlarm MS400

Konventionellt brandlarmsystem för installation i mindre fastigheter eller anläggningar....

Brandlarm MS600

Brandlarm MS600

Konventionellt brandlarm med centraler från 2 till 8 sektioner. Lämpligt för mindre installationer....

Licens för full åtkomst

Licens för full åtkomst

Art.nr: 35-S200AP-PRO-license

PC-dongle med utökad licens för full access till alla funktioner i S200AP trådlöst brandlarm.

Lock LTK/LTKR/NÖD

Lock LTK/LTKR/NÖD

E-nr: 6300126
Art.nr: 55-LOCK

Multidetektor 2351TEM

Multidetektor 2351TEM

E-nr: 6302377
Art.nr: 50-2351TEM

Kombinerad rök/värmedetektor för konventionell detektorslinga.

Nätverkskort KFP-A serien

Nätverkskort KFP-A serien

Art.nr: 32-2010-1-NB

Nätverkskort som används för att koppla flera centralapparater av typen KFP-AFX till en större anläggning.

Nätverkskort KFP-A serien

Nätverkskort KFP-A serien

E-nr: 6300631
Art.nr: 37-2010-2-NB

Nätverkskort KFP-A serien för att koppla ihop flera centralapparater i ett nätverk

Nedtagningsdon

Nedtagningsdon

E-nr: 6308029
Art.nr: 58-S200

Optisk Adresserbar Detektor

Optisk Adresserbar Detektor

E-nr: 6300195
Art.nr: 37-KL731A

Adresserbar optisk rökdetektor till 37-KFP-A centralapparat.

Optisk Rökdetektor Adresserbar till BC600

Optisk Rökdetektor Adresserbar till BC600

E-nr: 6301349
Art.nr: 40-FI750/O

Adresserbar optisk rökdetektor för LST slingprotokoll.

Optisk Rökdetektor Adresserbar till BC600 Svart

Optisk Rökdetektor Adresserbar till BC600 Svart

Art.nr: 40-FI750/O-Black

Svart adresserbar optisk rökdetektor för LST slingprotokoll.

Optisk/Värme Detektor adresserbar

Optisk/Värme Detektor adresserbar

E-nr: 6301351
Art.nr: 40-FI750/OT

Kombinerad Optisk/Värmedetektor för användning med adresserbart brandlarm BC600. Detektorn använder LST slingprotokoll.

Optisk/Värmedetektor trådlös

Optisk/Värmedetektor trådlös

Art.nr: 35-FI750-OT

Trådlös Optisk/Värmedetektor för användning till FI750 trådlöst brandlarm.

Övervakningsmodul 1 Ingång Adresserbar till BC600

Övervakningsmodul 1 Ingång Adresserbar till BC600

E-nr: 6301340
Art.nr: 40-FI700/M1IN

Övervakad ingång för anslutning av ex signal från sprinklersystem till adresslinga med LST protokoll.

Pärm röd A3

Pärm röd A3

E-nr: 6308040
Art.nr: 24-PA3

Pärm röd A4

Pärm röd A4

E-nr: 6308039
Art.nr: 24-PA4

PC-dongle för programmering

PC-dongle för programmering

Art.nr: 35-S200AP-Dongle

Kommunikationsinterface och licens för konfigurering av S200AP trådlöst brandlarm.

Plastglas till LTK/LTKR UE PS210

Plastglas till LTK/LTKR UE PS210

E-nr: 6300127
Art.nr: 55-UE

Programeringsenhet

Programeringsenhet

E-nr: 6308019
Art.nr: 56-RTPU300

Programmeringsenhet BC600

Programmeringsenhet BC600

E-nr: 6301352
Art.nr: 40-FI750/PU

Programmeringsenhet för att ställa adresser i detektorer, in/Utgångsmoduler, larmdon mm som använder LSR slingprotokoll.

Programmeringsenhet för Detektorer

Programmeringsenhet för Detektorer

E-nr: 6300213
Art.nr: 37-PG700N

Programmeringsenhet för att avläsa status samt adressera detektorer i 37-KL-serien.

Relä modul RL608-1 8st reläutgångar

Relä modul RL608-1 8st reläutgångar

Art.nr: 40-211143

Relämodul med 8 utgångar, tar en modulplats i BC600 centralapparat

Reläkort 2010-1-RB

Reläkort 2010-1-RB

E-nr: 6300182
Art.nr: 32-2010-1-RB

Reläkort 2010-1-RB icke överfakad till MS600 serien med 4 potentionalfria , COM-NO-NC, reläutgångar.

Reläkort MS400-R8

Reläkort MS400-R8

E-nr: 6300192
Art.nr: 23-MS400-R8

Reläkort med 8 reläutgångar.

Relämodul trådlös

Relämodul trådlös

Art.nr: 35-FI750-RELÄMODUL

Trådlös relämodul för användning med FI750 trådlöst brandlarm.

Reläsockel 1000BREL12L

Reläsockel 1000BREL12L

E-nr: 6302363
Art.nr: 50-1000BREL12L

Reläsockel för anslutning av 2-tråds branddetektor till exempelvis inbrottslarm.

Konventionellt eller adresserbart brandlarm

Konventionella brandlarmsystem bygger på rök- och värmedetektorer som styrs från en gemensam centralapparat. Våra centralapparater kan hantera både adresslingor och konventionella slingor för brand- och utrymningslarm. Centralapparaterna finns i flera olika storlekar och kan hantera antingen 8 eller 16 funktionsmoduler. En funktionsmodul hanterar antingen en adresslinga eller 8 st konventionella slingor.

I vårt konventionella  brandlarm har centralapparaten upp till 16 monteringspositioner för installation av olika funktionsmoduler - t.ex adresserbart slingkort eller konventionella slingkort. Upp till 16 slingor med valbart adresserbart slingprotokoll, maximalt 128 konventionella slingor, eller kombination av båda kan anslutas. Vid användande av expansionskapsling kan centralapparaten fungera med upp till 54 funktionsmoduler - inkluderande högst 20 adresserbara slingkort. Resultatet är en enastående flexibilitet, även vid större brandlarmssystem. Enkel konfiguration, med hjälp av PC-baserade programvaran PARSOFT, möjliggör på ett tidsbesparande sätt optimal anpassning av centralapparaten utifrån individuella behov.

I adresserade brandlarmsystem har varje systemenhet en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt. En central manöverpanel ger då exakt information om vilken detektor som gett upphov till larmet vilket bidrar till ökad säkerhet och snabbare insatser.

Det adresserbart brandlarmet ger hastighet, funktionalitet och intelligent processorkraft till alla adresserbara applikationer. Våra serier adresserbara brandlarmscentraler KFP-A samt BC600 finns både för mindre och större anläggningar och applikationsmiljöer. Påbyggnadsmöjligheter och ett stort utbud av tillbehör garanterar stor flexibilitet till fördel för både användare och installatörer. Komponenterna har också en attraktiv design och passar väl in i de flesta miljöer. 

Värmedetekteringssystemet DELTA

Som komplement till klassiska brandlarm kan värmedetekteringssytemet DELTA användas för tidig upptäckt av brand. Det gäller framförallt i inomhus- och utomhusmiljöer där vanliga rök- och värmedetektorer är svåra att använda. Det digitala systemet DELTA består av en analysator och ett detekteringsrör som vid för hög temperatur i röret utlöser ett larm.  

DELTA-systemet är lämplig för ett stort antal industriella och kommersiella tillämpningar som t.ex bussar, tåg, terrängfordon, jordbruksfordon, maskiner. m.fl. Analysatorn och röret kan med fördel även installeras vid takfoten på byggnader med träfasad för utvändigt skydd mot anlagda bränder i exempelvis skolor, daghem, kyrkor, K-märkta byggnader eller under skärmtak längs med lastkajer.

DELTAS detekteringsrör känner av och analyserar den hastiga temperaturökning som uppstår vid en brand och ger inom 60-100 msek en mycket snabb branddetektering. Röret kan justeras och löser inte ut vid snabba temperaturändringar om inte temperaturen överträffar den förinställda lägsta gränsen.  Delta är certifierad enligt de militära standarderna MIL-STD 810, MIL-STD 461 och MIL-STD 1275 samt numera även testad enligt EN54-5. 

System för branddörrstängning

Om rökutveckling uppstår är det viktigt att snabbt hindra rökens spridning. Ju tidigare detekteringen sker desto bättre. Detektorerna i vårt system, MS20, är av samma typ som i stora brandlarm och det räcker med gaserna från en pyrande brandhärd för att detektorerna skall reagera med stängning av dörrarna som följd.

MS20 är ett system för branddörrstängning som är ständigt aktiverat. Detektering av rök och dörrstängning sker helt automatiskt. På kontrollenheten finns indikeringar för larm, fel och drift. Varje ansluten rökdetektor har en röd lysdiodsindikering som tänds vid larm för enkel indikering av vilkendetektor som avgivit larm.

 

För mer information eller konsultation om alla våra brandlarmsprodukter, kontakta Johan-Jändel Holst via tel: 08- 603 38 12 eller mejla: johan.jandel-holst@kamic.se>