Brand-/utrymningslarm

Ett brandlarm kan vara det effektivaste hindret till att en storbrand uppstår. Det kan även vara direkt avgörande för hur snabb en utrymning eller släckinsats kan bli. Våra systemlösningar innehåller alla komponenter som bör finnas i ett modernt brandlarmsystem. Som komplement finns även produkter för effektiv branddörrstängning, värmedetekteringskabel och andra smarta tillbehör.

Adresserbart Brandlarm

Adresserbart Brandlarm

I ett adresserbart brandlarm ligger alla detektorer och enheter på en adresslinga och får en individuell adress. Detta gör att...

Konventionellt brandlarm

Konventionellt brandlarm

Konventionella system, som MS600-SERIEN, bygger på rök- och värmedetektorer, styrda från till en gemensam centralapparat. FIRESYS är en värmekänslig kabel...

Trådlöst Brandlarm

Trådlöst Brandlarm

Ett trådlöst brandlarm är en modern lösning med hög säkerhet och betydligt reducerad installationstid. Varje trådlös enhet är fullt övervakad...

Centralapparater

Centralapparater

Centralapparaterna är kärnan i våra brandlarmssystem. Det är den som tar emot signaler från detektorer och även övervakar status på...

Detektorer

Detektorer

Det finns många olika typer av detektorer, allt från optiska rökdetektorer till aspirerande detekteringssystem. Hos oss hittar du alla varianter....

Larmdon

Larmdon

Larmdon kan vara sirener, klockor eller optiska indikeringar....

Tillbehör

Tillbehör

Här har vi samlat alla tillbehör som man kan välja att lägga till sitt brandlarmssystem....

Branddörrstängning

Branddörrstängning

Vårt program av branddörrskomponenter omfattar system ochenskilda komponenter för effektiv och säker branddörrstängning i alla lägen och miljöer....

DELTA

DELTA

Delta värmedetekteringsrör är ett differential värmedetekterande system för exempelvis fasadskydd eller tuffa miljöer inom industri mm där en snabb värmedetektering...

Brandlarm BC600

Brandlarm BC600

System BC600 är en serie adresserbara brandlarmscentraler med valbart slingprotokoll. Serien är lämpad för medelstora till stora installationer....

Brandlarm KFP

Brandlarm KFP

KFP-AF är ett adresserbart brandlarmssystem för mindre till mellanstora installationer som till exempel förskolor och skolor m.fl. Centralapparaten finns med...

FI750 Trådlöst brandlarm

FI750 Trådlöst brandlarm

FI750 är ett nytt trådlöst brandlarmssystem med hybrid Mesh uppbyggnad. Kommunikation via 868 MHz. Systemet kan använda flera kanaler och...

S200AP trådlöst brandlarm

S200AP trådlöst brandlarm

Trådlöst brandlarm med Mesh-teknologi för enkel uppbyggnad och utbyggnad. Alla ingående produkter pratar med varandra för att hitta en optimal...

Brandlarm MS400

Brandlarm MS400

Konventionellt brandlarmsystem för installation i mindre fastigheter eller anläggningar....

Brandlarm MS600

Brandlarm MS600

Konventionellt brandlarm med centraler från 2 till 8 sektioner. Lämpligt för mindre installationer....

Konventionell Värmedetektor diff/58 till BC600

Konventionell Värmedetektor diff/58 till BC600

E-nr: 6301337
Art.nr: 40-FC650/TDIFF/57

Konventionell Värmedetektor Max 78 till BC600

Konventionell Värmedetektor Max 78 till BC600

E-nr: 6301338
Art.nr: 40-FC650/TMAX/78

Konventionellt Interface Trådlös brand

Konventionellt Interface Trådlös brand

Art.nr: 35-FI750-KONV

Trådlöst interface för anslutning till en konventionell detektorslinga. Hanterar upp till 32 st trådlösa enheter.

Larmdonskort 2010-1-SB

Larmdonskort 2010-1-SB

E-nr: 6300183
Art.nr: 32-2010-1-SB

Larmdonskort 2010-1-SB med övervakade utgångar till MS600 med 4 inventerade utgångar.

Larmdonskort MS400-LD4

Larmdonskort MS400-LD4

Art.nr: 23-MS400-LD4

Utökningskort för MS400-serien. Utökar antalet larmdonsutgångar med ytterligare 4 utgångar.

Larmlagringstablå till BC600

Larmlagringstablå till BC600

E-nr: 6301355
Art.nr: 40-IBF70-1/S1

Larmlagringstablå IBF70-1 är via INFO-bus ansluten till centralapparat i Serie BC600. Upp till 6 INFO buss-enheter kan anslutas till en centralapparat.

Larmsats 402

Larmsats 402

E-nr: 6300185
Art.nr: 20-LS402

Larmsats tänkt som startsats för enklare utrymningslarm. Innehåller Central, 2 rökdetektorer, 1 LTK och 1 siren.

Larmsats 404

Larmsats 404

E-nr: 6300186
Art.nr: 20-LS404

Larmsats tänkt som startsats för enklare utrymningslarm. Innehåller Central, 2 rökdetektorer, 1 LTK och 1 siren.

Larmsats adresserbart brandlarm

Larmsats adresserbart brandlarm

E-nr: 6300224
Art.nr: 20-LSKFP-A

Larmsats adresserbar brandlarm tänkt som startpaket för enklare utrymningslarm.

Larmsats braddörrstängning

Larmsats braddörrstängning

E-nr: 6300604
Art.nr: 20-LS20-KL

Består av: kontrollenhet 6300112, 2 opt.rök 6302393+sockel 6302396, magnet+ankare 6306101, knapp 6300105 & skylt 6308487

Larmsats Branddörrstängning LS20

Larmsats Branddörrstängning LS20

E-nr: 6300110
Art.nr: 20-LS20

Består av: kontrollenhet 6300112, 2 opt.rök 6302420+sockel 6302361, magnet+ankare 6306301, knapp 6300105 & skylt 6308062

Larmsats LS602

Larmsats LS602

E-nr: 6300098
Art.nr: 20-LS602

Larmsats LS602 för brand- och utrymning inkl. 2xdetektorer med sockel, siren, larmtryckknapp med lock, skylt och batteri

Larmsats LS604

Larmsats LS604

E-nr: 6300099
Art.nr: 20-LS604

Larmsats LS604 för brand- och utrymning inkl. 2xdetektorer med sockel, siren, larmtryckknapp med lock, skylt och batteri

Larmtryckknapp 100 Ohm

Larmtryckknapp 100 Ohm

E-nr: 6300349
Art.nr: 55-LTKR-100

Larmtryckknapp för anslutning till konventionella tvåtråds brandlarmsslinga, 100 Ohm larmmotstånd

Larmtryckknapp 100 Ohm + lock

Larmtryckknapp 100 Ohm + lock

E-nr: 6300426
Art.nr: 55-LTKR-100-L

Komplett larmtryckknapp 100 Ohm (6300120) med lock (6300126). Lock krävs för godkännande av larmtryckknappar för Brand

Larmtryckknapp 470 Ohm

Larmtryckknapp 470 Ohm

E-nr: 6300120
Art.nr: 55-LTKR

Larmtryckknapp 470 Ohm + lock

Larmtryckknapp 470 Ohm + lock

E-nr: 6300425
Art.nr: 55-LTKR-L

Larmtryckknapp Adresserbar till BC600

Larmtryckknapp Adresserbar till BC600

E-nr: 6301344
Art.nr: 40-FI700/MCP

Adresserbar larmtryckknapp för LST slingprotokoll.

Larmtryckknapp trådlös

Larmtryckknapp trådlös

Art.nr: 35-FI750-MCP

Trådlös larmtryckknapp för användning med FI750 trådlöst system.

Larmtryckknapp växl + lock

Larmtryckknapp växl + lock

E-nr: 6300424
Art.nr: 55-LTK-L

Larmtryckknapp växlande

Larmtryckknapp växlande

E-nr: 6300138
Art.nr: 55-LTK

LED indikering 20 sektioner

LED indikering 20 sektioner

E-nr: 6300146
Art.nr: 37-KFP-A-ZI-20

LED indikeringstablå för montage på centralapparat. Indikeringar för 20 sektioner.

LED indikering 40 sektioner

LED indikering 40 sektioner

E-nr: 6300154
Art.nr: 37-KFP-A-ZI-40

LED-indikeringskort för adresserbar brandlarmscentral 37-KFP-A, 40st sektionsindikeringar.

Konventionellt eller adresserbart brandlarm

Konventionella brandlarmsystem bygger på rök- och värmedetektorer som styrs från en gemensam centralapparat. Våra centralapparater kan hantera både adresslingor och konventionella slingor för brand- och utrymningslarm. Centralapparaterna finns i flera olika storlekar och kan hantera antingen 8 eller 16 funktionsmoduler. En funktionsmodul hanterar antingen en adresslinga eller 8 st konventionella slingor.

I vårt konventionella  brandlarm har centralapparaten upp till 16 monteringspositioner för installation av olika funktionsmoduler - t.ex adresserbart slingkort eller konventionella slingkort. Upp till 16 slingor med valbart adresserbart slingprotokoll, maximalt 128 konventionella slingor, eller kombination av båda kan anslutas. Vid användande av expansionskapsling kan centralapparaten fungera med upp till 54 funktionsmoduler - inkluderande högst 20 adresserbara slingkort. Resultatet är en enastående flexibilitet, även vid större brandlarmssystem. Enkel konfiguration, med hjälp av PC-baserade programvaran PARSOFT, möjliggör på ett tidsbesparande sätt optimal anpassning av centralapparaten utifrån individuella behov.

I adresserade brandlarmsystem har varje systemenhet en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt. En central manöverpanel ger då exakt information om vilken detektor som gett upphov till larmet vilket bidrar till ökad säkerhet och snabbare insatser.

Det adresserbart brandlarmet ger hastighet, funktionalitet och intelligent processorkraft till alla adresserbara applikationer. Våra serier adresserbara brandlarmscentraler KFP-A samt BC600 finns både för mindre och större anläggningar och applikationsmiljöer. Påbyggnadsmöjligheter och ett stort utbud av tillbehör garanterar stor flexibilitet till fördel för både användare och installatörer. Komponenterna har också en attraktiv design och passar väl in i de flesta miljöer. 

Värmedetekteringssystemet DELTA

Som komplement till klassiska brandlarm kan värmedetekteringssytemet DELTA användas för tidig upptäckt av brand. Det gäller framförallt i inomhus- och utomhusmiljöer där vanliga rök- och värmedetektorer är svåra att använda. Det digitala systemet DELTA består av en analysator och ett detekteringsrör som vid för hög temperatur i röret utlöser ett larm.  

DELTA-systemet är lämplig för ett stort antal industriella och kommersiella tillämpningar som t.ex bussar, tåg, terrängfordon, jordbruksfordon, maskiner. m.fl. Analysatorn och röret kan med fördel även installeras vid takfoten på byggnader med träfasad för utvändigt skydd mot anlagda bränder i exempelvis skolor, daghem, kyrkor, K-märkta byggnader eller under skärmtak längs med lastkajer.

DELTAS detekteringsrör känner av och analyserar den hastiga temperaturökning som uppstår vid en brand och ger inom 60-100 msek en mycket snabb branddetektering. Röret kan justeras och löser inte ut vid snabba temperaturändringar om inte temperaturen överträffar den förinställda lägsta gränsen.  Delta är certifierad enligt de militära standarderna MIL-STD 810, MIL-STD 461 och MIL-STD 1275 samt numera även testad enligt EN54-5. 

System för branddörrstängning

Om rökutveckling uppstår är det viktigt att snabbt hindra rökens spridning. Ju tidigare detekteringen sker desto bättre. Detektorerna i vårt system, MS20, är av samma typ som i stora brandlarm och det räcker med gaserna från en pyrande brandhärd för att detektorerna skall reagera med stängning av dörrarna som följd.

MS20 är ett system för branddörrstängning som är ständigt aktiverat. Detektering av rök och dörrstängning sker helt automatiskt. På kontrollenheten finns indikeringar för larm, fel och drift. Varje ansluten rökdetektor har en röd lysdiodsindikering som tänds vid larm för enkel indikering av vilkendetektor som avgivit larm.

 

För mer information eller konsultation om alla våra brandlarmsprodukter, kontakta Johan-Jändel Holst via tel: 08- 603 38 12 eller mejla: johan.jandel-holst@kamic.se>