Integritetspolicy

Med anledning av datadskyddsförordningen (GDPR 2018) har KAMIC Group tagit fram en ny integritetspolicy med riktlinjer som är styrande för hela verksamheten. Policyn reglerar hanteringen av personuppgifter inom varje bolag och affärsenhet, såväl som i våra koncernövergripande funktioner.

Som kund, samarbetspartner eller kontaktperson är dina uppgifter alltid trygga hos oss och vi respekterar din integritet samt skyddar de personuppgifter som vi innehar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslag och vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt.

Vi sprider eller delar heller inte uppgifter vidare till tredje part. Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR som vi självklart respekterar. Data är viktigt - både för din och vår affär. Därför ser vi till att den är i säkert förvar och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med datadskyddsförordningen.

Om du har frågor om dina personuppgifter hos oss, kontakta vår växel via: 054- 57 01 20 för ytterligare information.

Du kan också läsa mer om vårt ansvarstagande kopplat till GDPR här >