Vem ansvarar för säkerheten i din fastighet?

Publicerad 24 Feb 2023

Organisationen Belysningsbranschen och arbetsgruppen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har vid flera tillfällen genomfört studier om hur situationen ser ut i offentliga byggnader när det gäller nödbelysning. Studierna har handlat om att titta närmare på om nödbelysningen fungerar samt om fastighetsägares respektive myndigheters tillsyn varit tillfredsställande. Resultatet av undersökningarna har varit nedslående. Allt för ofta har nödbelysningen varit helt ur funktion och den främsta orsaken har bedömts vara fastighetsägarnas slarv med att utföra den kontroll som krävs. 


- Att tillsyn och gällande regelverk inte följs har även vi sett i offentliga byggnader och anläggningar, säger Anders Adelin, produktchef för nödbelysningsområdet hos KAMIC. Tittar man grundläggande på denna fråga så handlar ytterst nödbelysning om att säkra utrymningsvägarna och att rädda liv. Sköts inte den löpande kontrollen enligt de regler som finns så kan fastigheter bli rena dödsfällor om olyckan är framme, menar Anders.

Nödbelysning är en säkerhetsprodukt och föreskrivs idag i alla offentliga miljöer som skolor, sjukhus, hotell, affärer, parkeringshus, arbets- och samlingslokaler m.fl. Syftet är självklart att enkelt hitta till utrymningsvägarna vid en fara som t ex brand, rökutveckling, gasutsläpp, bomb- eller terrorhot. Även ett vanligt strömavbrott kan vara en anledning till utrymning. Men det behöver inte bara handla om utrymning. Nödbelysningen ska även ge tillräckligt med ljus för att kunna avsluta viktiga avstängningsprocedurer som i sig själva kan bli en fara om de får fortgå. Samma förhållande gäller för brand- och annan säkerhetsutrustning, den ska kunna hittas när faran är framme.

Lagar och krav som styr

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och MSB:s lagar och krav som styr var och hur nödbelysning ska installeras. Svensk Standard samt FSN tillför råd och rekommendationer i frågorna. När det kommer till underhåll och funktionstester finns det att antal parametrar som är viktiga att följa. Tekniken idag har gjort det lättare att se om en nödljusarmtur har fel eller är trasig. Nödbelysningssystem med central eller fjärrövervakning gör det enklare att övervaka större anläggningar om man t ex jämför med mindre lokaler där armaturerna oftast måste kontrolleras manuellt. Möjligheten med självtest på armaturnivå är ändå en bra lösning.

- De flesta nödbelysningsarmaturer på marknaden idag är utrustade med självtestfunktion, vilket gör det lättare att upptäcka fel i både elektronik och batterier, menar Anders Adelin. I de fall det finns fel eller andra avvikelser så indikerar armaturen detta via en blinkande LED-diod och man kan åtgärda problemet, säger Anders.

Loggbok för löpande noteringar

När en anläggning tas i drift ska det i enlighet med Svensk Standard finnas ritningar som visar hela nödbelysningsinstallationen. Dessa ska signeras av ansvariga och förvaras i fastigheten som en bekräftelse på att anläggningens installation uppfyller Svensk Standard. Även en loggbok för löpande noteringar av rutinkontroller, tester, fel samt brister ska upprättas och sparas på liknande sätt för framtiden. Ett sätt att säkra upp att tester och löpande kontroller sköts som det är tänkt.

- Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att kontroller och tester genomförs. Har du en tillfällig eller permanent hyresgäst  i en lokal går uppgiften och ansvaret vidare till hen, påpekar Anders.

Vad gäller då? Regelverket vad gäller testningsintervall för nödbelysning ser ut så här:

1.) Är kravet minst 1 timmes nödljusdrift ska anläggningen testas minst 15 minuter varje månad.

2.) Utöver månadskollen måste också armaturerna kapacitetstestas 1 timme, en gång per år, d.v.s 100% nöddrift för att se batteriernas funktion samt kondition.

Vill du ha mer kunskap om varför, hur och var nödbelysning ska installeras och underhållas, besök vår webb Nödbelysning/ Mer Fakta> där både dokument och information finns, eller kontakta våra backoffice-medarbetare via 054-57 01 20 som kan berätta mer.  

Fler nyheter