Utfasning, lysror,

Nu ska lysrören fasas ut – så påverkas du

Publicerad 15 Feb 2023

EU-kommissionen har beslutat om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor. Det innebär att konventionella lysrör samt kompaktlysrör kommer att fasas ut under 2023. Enligt Belysningsbranschens beräkningar kommer så många som 17 miljoner armaturer i våra fastigheter att tvingas bytas ut under de kommande fem åren - en svindlande siffra!

Utfasningen har pågått en period men från den 23 augusti får inga lysrör av nedan nämnda artiklar säljas på marknaden. EU räknar med att utfasningen kommer att innebära stora miljövinster i och med att kvicksilvret i produkterna nu förbjuds helt. På grund av att lyrsör, s.k. T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör (CLF) är mycket vanligt förekommande i nästintill alla typer av fastigheter, kommer utfasningen även innebära en hel del utmaningar för fastighetsägare. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs så många som 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren. Energimyndighetens beräkningar visar att  utfasningen fram till 2035 kommer att innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och samtidigt en minskning av kvicksilver inom EU med cirka 5,4 ton. 

Här kan du se vilka ljuskällor som berörs och efter vilka datum tillverkare och distributörer inte får sätta nya produkter på marknaden.

Hur ser alternativen ut för dig som fastighetsägare?

1. Ersätt ljuskällan med en motsvarande LED-ljuskälla
Till många ljuskällor som berörs finns det idag ersättningsartiklar med LED-teknik.

2. Ombyggnad av den befintliga armaturen
Ett alternativ som kräver extra eftertanke. En ombyggnad kan påverka både ljusdistribution och värmutveckling negativt. Notera ävan att detta måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Elsäkerhetsverket har regler och utgör marknadskontroll kring detta förfarande. 

3. Byte av armatur
Om belysningsarmaturerna är av äldre typ (material såsom plintar, kablar och lamphållare är inte sällan i dåligt skick) så rekommenderas det alltid att byta till nya, mycket energieffektivare armaturer eller belysningssystem med LED.

Viktig att lyfta fram: Lysrörsutfasningen innebär också en stor energibesparingspotential. Beroende vilket alternativ du väljer kan besparingen variera en del och en viktig faktor är självklart elpriset. En LED-armatur använder bara ca 20 procent av den elförbrukning en vanlig glödlampa kräver. Därför är bra att tänka ett steg längre och se det hela i ett helhetsperspektiv. Att välja belysning med styrsystem kan även det påverka stort och är ofta det smartaste energimässigt sett. 

Frågor och svar och viktigt att tänka på vid ett byte. 

Kan jag ersätta befintliga ljuskällor rakt av till nya LED-ljuskällor?
I vissa fall går det men vi skulle ändå rekommendera att istället byta ut hela armaturen. LED-tekniken kan påverka äldre armaturer och dess ingående komponenter negativt, vilket i sämsta fall kan bidra till både förändrade EMC-egenskaper, kortslutning och brand.

Får jag fortsatt samma ljus om jag byter till LED-ljuskällor?
Nej, det får du i de flesta fall inte då spridningen av ljuset från ett LED-lysrör och traditionellt lysrör skiljer sig åt.  Ljusfördelning och andra ljustekniska egenskaper kan även förändras om det finns en reflektor monterad vilket kan göra att kraven enligt belysningsstandarden inte längre uppfylls. 

Jag vill bygga om armaturerna - vad bör jag tänka på?
För att bygga om en klassisk belysningsarmatur kan det krävas förändringar som kan påverka CE-märkningen av armaturen. Förvissa dig om att detta inte sker. Viktigt att ha i minnet är också att när du har förändrat armaturen ska den fortsatt uppfylla de säkerhetskrav som gäller idag. De kraven kan vara högre än vad som gällde när armaturen köptes. Tänk också på att om du gör omkopplingar i armaturen tar du över allt produktansvar.

Hur ska man tänka när det kommer till nödbelysning? 
Samma förfarande gäller här som för befintliga lysrörsarmaturer. Undvik att byta ut ljukällorna, byt istället hela armaturen. Då får du inte bara den senaste tekniken utan även en säker, energisnål nödljusarmatur med längre förväntad livslängd.

Påverkar fler LED-armatuer i en fastighet startströmmarna?
Ja, LED-ljuskälllor ger ofta höga startströmmar jämfört med motsvarande lysrör. Dessa spikar begränsar ibland antalet armaturer som kan kopplas på befintlig säkring och kabeldimension. Förändringar i antal LED-armaturer kontra last och startström kan i yttersta fall slå ut växelriktare eller backup-system helt i större anläggningar. Kontakta oss så hjälper vi dig med lösningar för att begränsa höga startströmmar. 

(Källor: belysningsbranschen.se. elsäkerhetsverket.se)

Fler nyheter