FAQ - svaren på de mest vanliga frågorna

Nödbelysning

 • I vilka typer av fastigheter finns krav på nödbelysning?

  I alla offentliga lokaler större än 60 m² ska fungerande nödbelysning sitta monterad. Detsamma gäller om en lokal klassas för fler än 150 st personer. Regelverket finns utförligt beskrivet i FSN:s guide "Projektering och underhåll av nödbelysning".

 • Om strömmen går, hur lång tid ska nödbelysningen lysa?

  Vid ett strömavbrott ska nödbelysningen (nödljus/ hänvisningsarmatur) ge avsedd belysning under minst 60 minuter enligt BBR 5:353.

 • Vem ansvarar för att nödbelysningen är monterad på rätt plats i en fastighet?

  Det är både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren som är ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan t.ex. i ett hyreskontrakt. En viktig fråga att ha koll på om du ex. hyr en samlingslokal för ditt bröllop, födelsdagsfirande eller liknande (Frågan regleras via ”Lagen om skydd mot olyckor”).

 • Hur bestämmer man läsavståndet på en piktogramskylt?

  För att bestämma ett läsavstånd beräknar man skyltens höjd via formeln: d = S x P.  
  S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla).
  S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla).

  Exempel:
  En genomlyst piktogramskylt som är 10 centimters hög ger ett läsavstånd på 20 meter.
  En externt belyst piktogramskylt som är 10 centimeter hög ger ett läsavstånd på 10 meter.

  Läs mer om läsavstånd under länken "Nödbelysning" i vår meny.

 • Måste alltid hänvisningsarmaturer lysa?

  Ja, när det finns människor i lokalerna måste de alltid lysa.

 • Hur ofta skall nödbelysning kollas?

  Nödbelysning med inbyggt batteri (aggregat) skall funktionstestas en gång i månaden. Kapacitetstest av batteri ska göras en gång per år. Gäller frågan ett centralmatat batterisystem ska ev. felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Notera testtillfällen i loggen. 

 • Vad innebär CBS?

  CBS (Central Battery System) är ett samlingsbegrepp för centralmatad nödbelysningsanläggning eller batterisystem. 

 • Vad är skillnaden mellan permanentdrift och beredskapsdrift?

  Permanentdrift innebär att nödbelysningsarmaturen lyser hela tiden ex. hänvisningsarmaturer (gröna skyltar). 
  Beredskapsdrift innebär att nödbelysningsarmaturen endast tänder upp vid ett nätavbrott ex. nödljusarmaturer. 

 • Vad innebär anti-panik belysning?

  I lokaler större än 60 m2 (skolor, hotell, butiker etc) där man i en utrymningssituation vill undvika panik kallas ibland anti-panik områden. I sådana lokaler/ utrymmen ska belysningsstyrkan från nödljuset vara minst 0,5 lux vid golv med en avgränsning på 0,5 meter utmed områdets väggar (ytterkanter). I ett antipanikområde är jämnheten mycket viktig just för att mörka områden kan orsaka osäkerhet och skapa panik.

 • Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?

  Minimum i en utrymningsväg är 1 lux. I trappor och farliga passager gäller min. 5 lux 

 • Vad säger regelverket om nödbelysning utanför en utrymningsväg ex. en entré, dörr eller port?

  Vid ett strömavbrott ska armaturen belysa marken (eller golvet) direkt utanför entrédörren med minst en radie om två meter. Nöddriftstiden ska vara 1 timme och armaturen måste klara den temperatur den kan tänkas utsättas för med tanke på utomhusmiljön.

 • Var ska en nödbelysningsarmatur placeras om det finns två stycken utrymningsvägar i ex. samma korridor?

  Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa att utrymning ska kunna ske om den ena utrymningsvägen är spärrad (t.ex. av brand eller rök).

 • Var finner jag information om regelverket inom nödbelysning?

  I FSN:s guide ”Projektering och underhåll för nödbelysning” hittar du de regler och regeltolkningar som finns inom nödbelysningsområdet. Du hittar den under länken "Mer fakta" under nödbelysningsfliken eller "Ladda ner" under "Kundservice.

 • Måste jag i en mindre lokal montera en belyst nödbelysningsarmatur eller räcker det med en enklare nödutgångsskylt med reflex?

  I offentliga lokaler/och eller arbetslokaler större än 60 m2, så föreligger krav på nödbelysningen att skylten ska vara belyst eller genomlyst.