Du får nu göra ditt eget val!

Den tidigare verksamheten inom KAMIC Karlstad Automatic AB har efter organisationsförändringar fördelats på två av divisionerna inom KAMIC Installation. Från 8 maj 2013 slår förändringarna igenom även på nätet.

KAMIC EMC

KAMIC Light & Safety

Du som vill veta mer om vårt marknadsledande sortiment inom NÖDBELYSNING, BELYSNING, UPS/RESERVKRAFT och MÄTINSTRUMENT/BRANDVARNARE ska fortsättningsvis använda www.kamiclightsafety.se.

KAMIC Light & Safety

KAMIC EMC

KAMIC EMC

Produktområdena ELMILJÖKOMPONENTER, ELMILJÖSYSTEM och ELTEKNIK samlas under det nya KAMIC EMC. Du som söker information om lösningar för säker elmiljö är välkommen in på www.kamicemc.se.

KAMIC EMC